All posts by: Reinoud Pauwels

About Reinoud Pauwels

Bij een succesvol beroep op overmacht geldt dat een tekortschieten van een verplichting uit een overeenkomst niet leidt tot aansprakelijkheid en schadeplichtigheid.