Leestijd: 2 minuten

Wat is een ingebrekestelling? 

Je bent een overeenkomst met iemand aangegaan waarbij de andere partij jou een bedrag moet betalen. De andere partij weigert jou te betalen en jij wilt toch je geld. Hoe ga je te werk?

Het is belangrijk dat je de andere partij nog een mogelijkheid geeft om de betaling te voldoen. Dat doe je door een ingebrekestelling te sturen aan de andere partij. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarbij de andere partij die tekortschiet in gebreke wordt gesteld en je hem een redelijke termijn voor nakoming gunt.

Waarom een ingebrekestelling?

Stel de andere partij schiet te kort in de nakoming van de overeenkomst en de tekortkoming is niet blijvend onmogelijk (dus nakoming is nog mogelijk) dan stel je de andere partij eerst in de gelegenheid om alsnog na te komen. Pas als de termijn is verlopen en de andere partij niet heeft betaald, is deze in verzuim. Nadat iemand daadwerkelijk in verzuim is heb je recht op schadevergoeding of kun je de overeenkomst ontbinden.   

Geen ingebrekestelling nodig

Soms hoef je de andere partij niet in gebreke te stellen. Dat is (1) bij gevallen waarbij verzuim niet nodig is en (2) bij gevallen waarbij verzuim wel nodig is, maar geen ingebrekestelling.

Gevallen waarbij verzuim niet nodig is (1 en 2) of verzuim intreedt zonder ingebrekestelling (3, 4 en 5):

  1. de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is;
  2. in het geval nakoming tijdelijk onmogelijk is en ontbinding de gewenste optie is;
  3. bepaalde deadline is niet gehaald;
  4. mededeling van de andere partij dat de overeenkomst niet wordt nagekomen;
  5. verbintenis vloeit voort uit onrechtmatige daad en wordt niet meteen nagekomen.

In een volgende blog gaan we verder in op verzuim en dan met name wanneer je in verzuim bent en wat de consequenties daarvan zijn.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het incasseren van vorderingen de advisering daarin en helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *