All posts by: Reinoud Pauwels

About Reinoud Pauwels

Als je een eenmanszaak hebt of een VOF dan kun je geen aandelen overdragen aan een kopende partij. Deze zijn er gewoonweg niet. Je zult dan activa en/of passiva moeten overdragen. Vaak is dit omslachtiger dan het overdragen van aandelen bij een besloten vennootschap. 

Op 14 maart 2023 is de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer ter goedkeuring. Voor werkgevers en intermediairs komt de verplichting om een werkwijze op te stellen. Uit deze werkwijze moet blijken dat personeel uitsluitend wordt geworven op basis van relevantie functie-eisen en niet op basis van andere factoren. 

Een shoot-out clausule is een contractuele of statutaire regeling ter beslechting van een zeggenschapsimpasse. Door deze regeling vindt een overdracht van de aandelen plaats van de ene naar de andere aandeelhouder. Op voorhand staat niet vast welke van de aandeelhouders zijn aandelen aan de andere verkoopt en levert.

Alvorens de onderneming te kopen, is het van belang om onderzoek te doen naar de onderneming. Dit kan op juridisch gebied maar ook bijvoorbeeld op financieel en economisch gebied. In dat geval voer je vaak een due diligence onderzoek uit om te onderzoeken of de onderneming is wat het lijkt. 

De beginselen van de BV staan vermeld in de statuten van de BV, maar hoe is de rechtsverhouding tussen de afzonderlijke aandeelhouders geregeld? Naast hetgeen in de statuten is geregeld, kun je als aandeelhouders een aandeelhoudersovereenkomst sluiten.