Leestijd: 2 minuten

Wat is een turboliquidatie? Een turboliquidatie is de ontbinding van een BV, vereniging of stichting indien er geen baten meer aanwezig zijn. Aangezien er geen baten meer in het spek zijn hoeft er geen vereffeningsfase plaats te vinden, waardoor het proces eenvoudig en snel kan worden doorlopen. 

Hoe gaat de procedure in zijn werk? 

Als onderneming heb je alleen een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (BV), ledenvergadering (vereniging) of bestuur (stichting) nodig. Door dit besluit houdt de rechtspersoon op te bestaan. De kamer van koophandel dient te worden geïnformeerd. 

Wat moet je doen bij de liquidatie van een BV?

  • Zeg alle lopende contracten op;
  • Ontsla het personeel;
  • Breng de financiële situatie van de BV in kaart;
  • Roep de aandeelhouders bijeen; 
  • Stop de BV definitief; en 
  • Geef de opheffing door aan de KVK.

Nieuwe wetgeving

Vanaf 15 november 2023 is er een nieuwe tijdelijke wet in werking getreden met het voornamelijk doel om schuldeisers te beschermen. In beginsel voor 2 jaar maar kan worden verlengd. 

Door middel van de nieuwe wet ontstaat er meer transparantie over hoe het proces van turboliquidatie plaatsvindt en om verschillende partijen binnen het liquidatieproces te beschermen. 

Belangrijkste bepalingen in de nieuwe wet:

  • Het bestuur is verplicht om binnen 14 dagen nadat het besluit tot turboliquidatie is heeft plaatsgevonden de slotbalans met uitleg waarom geen vermogen op de balans staat en de jaarrekeningen van de jaren voorafgaande aan de turboliquidatie openbaar te maken;
  • Het bestuur moet algemeen bekend maken dat er een turboliquidatie plaats vindt. Expliciet moet worden vermeld dat de slotbalans en jaarrekening in te zien zijn bij de kamer van koophandel.
  • Het OM kan bij vermoeden dat de regels voor een turboliquidatie niet zijn nagekomen een onderzoek instellen. Mocht blijken dat hier sprake van is dan kan de rechter op voorspraak van het OM aan de bestuurder een verbod van 5 jaar opleggen om te mogen besturen.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het begeleiden van ondernemers bij de liquidatie en/of faillissement van een onderneming. Ook voor vragen omtrent risico’s voor werkgevers kun je bij ons terecht. Wij helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *