Blog

Een shoot-out clausule is een contractuele of statutaire regeling ter beslechting van een zeggenschapsimpasse. Door deze regeling vindt een overdracht van de aandelen plaats van de ene naar de andere aandeelhouder. Op voorhand staat niet vast welke van de aandeelhouders zijn aandelen aan de andere verkoopt en levert.

Per 1 augustus 2022 is de Nederlandse wetgeving aangepast om te voldoen aan de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Eén van de aanpassingen heeft te maken met het verplicht scholing aanbieden door werkgever aan hun werknemers.

Als ondernemer krijg je helaas wel eens te maken met vorderingen die een debiteur niet betaalt. In zo’n geval moet je soms kosten maken om je vordering alsnog betaald te krijgen. Wanneer je als ondernemer incassokosten moet maken om een vordering betaald te krijgen, dan mag hij deze onder bepaalde voorwaarden bij je debiteur in rekening brengen. 

Eindelijk heb je als ondernemer een vonnis gekregen tegen een debiteur, maar wat dan? Dan kun je de debiteur aanschrijven om tot betaling over te gaan. Weigert deze dan nog om te betalen dan kun je beslagmaatregelen nemen. Het zogenaamde executoriaal beslag. Je executeert het vonnis dan dat je bij de rechter hebt verkregen. 

Conservatoir beslag is beslag dat je legt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Is de procedure afgerond en ben je in het gelijk gesteld dan gaat het conservatoir beslag over in een executoriaal beslag. 

Als een buitenlandse partij buiten Europa de markt op wil in Europa dan kan het handig zijn om een partij binnen Europa in te schakelen die de markt kent. Deze partij kan dan zorgen dat de afspraken tussen de buitenlandse partij en een partij in Europa (een derde) worden gemaakt. In veel gevallen sluit je dan een agentuurovereenkomst en treed je voor de buitenlandse partij als agent op. 

In de huidige tijd komt het steeds vaker voor dat een werknemer naast een werkgever nog een andere werkgever heeft. In veel gevallen zit een werkgever daar niet op te wachten. In een arbeidsovereenkomst nam een werkgever voor 1 augustus dan een nevenwerkzaamheden beding op, zodat het verboden was om bij een andere werkgever te werken. Dit mag na 1 augustus niet meer.