Blog

Op 14 maart 2023 is de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer ter goedkeuring. Voor werkgevers en intermediairs komt de verplichting om een werkwijze op te stellen. Uit deze werkwijze moet blijken dat personeel uitsluitend wordt geworven op basis van relevantie functie-eisen en niet op basis van andere factoren. 

Een shoot-out clausule is een contractuele of statutaire regeling ter beslechting van een zeggenschapsimpasse. Door deze regeling vindt een overdracht van de aandelen plaats van de ene naar de andere aandeelhouder. Op voorhand staat niet vast welke van de aandeelhouders zijn aandelen aan de andere verkoopt en levert.