Leestijd: 2 minuten

De zomer zit er weer op. Begin september is de meteorologische herfst begonnen. De eerste week van september was nog prachtig, maar nu begint het weer om te slaan en kunnen we onze borst namaken voor een onstuimige herfst. Veel mensen hebben tijdens de zomer vakantiedagen opgenomen. Maar hoe zit het nou eigenlijk met de vakantiedagen. Hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer per jaar? 

Wettelijke vakantiedagen

Een werknemer heeft wettelijk gezien recht op een minimaal aantal vakantiedagen per jaar. Dit wordt berekend via het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Het aantal uren dat de werknemer vakantie heeft, is 4 (vier) keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Als de werknemer een contract heeft van 40 uur per week dan heeft deze wettelijk gezien recht op 160 uren aan vakantie. Bij 8 uur werken per dag levert dat 20 vakantiedagen op.  

Bovenwettelijke vakantiedagen

Als werknemer en werkgever kun je contractueel afspreken dat een werknemer meer dan de wettelijke vakantiedagen heeft. Ook kan dit in een Cao zijn geregeld. Dit zijn de bovenwettelijke vakantiedagen. Bij een werkweek van 4 uur kan de werknemer bijvoorbeeld 20 wettelijke vakantiedagen en 5 bovenwettelijke vakantiedagen hebben. In totaal heeft de werknemer dan 25 vakantiedagen.

Opbouw vakantiedagen in het geval van ziekte

Op het moment dat een werknemer ziek is, bouwt deze nog wel vakantiedagen (uren) op. Met betrekking tot de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen werknemer en werkgever wel andere afspraken maken.

Hoe neem je vakantiedagen op?

Een werkgever is verplicht om tijdens de vakantie het loon door te betalen. Een werknemer dient het opnemen van de vakantie-uren aan te vragen bij de werkgever. De werkgever moet in principe instemmen met de verlof aanvraag tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen (zoals onderbezetting) dit niet toelaten. De werkgever moet binnen 2 (twee) weken na ontvangst van de aanvraag laten weten als deze er niet mee akkoord is.

Ieder jaar moet de werknemer de mogelijkheid hebben om de wettelijke dagen op te nemen. Daar mag een werkgever nooit bezwaar tegen maken.

Hoe lang zijn de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen geldig?

De wettelijke vakantiedagen die in een jaar niet zijn opgenomen vervallen een half jaar na het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Dus de wettelijke vakantiedagen over 2022 zijn per 1 juli 2023 komen te vervallen.

De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na vijf jaar na het jaar dat deze zijn opgebouwd. 

Let op: ook bij ziekte kan de werknemer vakantiedagen opnemen. Dit wel in overleg met de werkgever.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het geven van advies op arbeidsrechtgebied. Ze helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *