Arbeidsrecht

Op 14 maart 2023 is de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer ter goedkeuring. Voor werkgevers en intermediairs komt de verplichting om een werkwijze op te stellen. Uit deze werkwijze moet blijken dat personeel uitsluitend wordt geworven op basis van relevantie functie-eisen en niet op basis van andere factoren. 

Per 1 augustus 2022 is de Nederlandse wetgeving aangepast om te voldoen aan de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Eén van de aanpassingen heeft te maken met het verplicht scholing aanbieden door werkgever aan hun werknemers.

In de huidige tijd komt het steeds vaker voor dat een werknemer naast een werkgever nog een andere werkgever heeft. In veel gevallen zit een werkgever daar niet op te wachten. In een arbeidsovereenkomst nam een werkgever voor 1 augustus dan een nevenwerkzaamheden beding op, zodat het verboden was om bij een andere werkgever te werken. Dit mag na 1 augustus niet meer.

Een werknemer weigert werk of mee te werken in het geval van ziekte en een officiële waarschuwing heeft niet gewerkt. Wat dan? In dat geval heb je als ondernemer verschillende mogelijkheden. Twee mogelijkheden die je zou kunnen toepassen zijn (1) het opschorten van het loon of (2) een loonstop. Wat is het verschil tussen beide opties?

De billijke vergoeding. Het is voor een ondernemer van belang om te zorgen dat de verwijtbaarheid van het ontslag hem zo min mogelijk aangerekend kan worden. Bij een ernstige verwijtbaarheid kan de werknemer in aanmerking komen voor een billijke vergoeding.

Een werknemer functioneert niet meer zoals het moet op een bepaalde functie. Wat dan? In dat geval kun je als ondernemer/werkgever voor een aantal opties kiezen. Één van de opties is demotie van de werknemer. Het kan namelijk zo zijn dat je de werknemer op een andere functie of een uitgeklede functie nog kunt gebruiken. 

  • 1
  • 2