Leestijd: 2 minuten

Per 1 augustus 2022 is de Nederlandse wetgeving aangepast om te voldoen aan de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Eén van de aanpassingen heeft te maken met het verplicht scholing aanbieden door werkgever aan hun werknemers. De regels met betrekking tot verplichte scholing zijn aangepast. Voor ondernemers verandert er dus wel wat. 

Geen studiekostenbeding meer

Per 1 augustus mag je voor opleidingen die verplicht zijn op basis van de wet of op basis van de Cao geen studiekostenbeding meer afspreken. 

Wat betekent dit?

Dat een werkgever voor de kosten moet opdraaien, geldt voor scholing van een werknemer die door de wet of Cao verplicht is. In dat geval moet je als werkgever alle kosten die betrekking hebben op die scholing betalen. Denk daarbij ook aan bijkomende kosten zoals boeken of reiskosten. De scholing dient ook plaats te vinden onder werktijd. Tenzij het niet anders kan. 

Wat zijn verplichte opleidingen?

Onder verplichte opleidingen verstaan we:

  • Opleidingen die uit de wet, Cao of rechtspositieregeling voortvloeien;
  • Scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie;
  • Scholing die te maken heeft met voortzetten arbeidsovereenkomst waarbij de functie van de werknemer komt te vervallen. 

Beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie, vallen niet automatisch onder verplichte scholing. 

Bij de verplichte opleiding mag je geen restricties opleggen. Of een werknemer de scholing goed of slecht heeft gedaan doet daar niets aan af. Ook het beëindigen van de arbeidsovereenkomst mag niet leiden tot terugbetaling. 

Niet verplichte opleidingen

In tegenstelling tot de verplichte scholing mag je bij niet verplichte scholing nog steeds een studiekostenbeding afspreken. Let op! Dit studiekostenbeding moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wat die voorwaarden zijn daar komen we later op terug. 

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het adviseren omtrent arbeidsrechtelijke vraagstukken. Ook vragen met betrekking tot verplichte scholing kunnen de juristen goed behandelen. Ze helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *