Leestijd: < 1 minuut

In bepaalde gevallen krijgt een werknemer bij een einde van het dienstverband naast de transitievergoeding nog een aanvullende vergoeding. Dit is de zogenaamde billijke vergoeding. Het is voor een ondernemer van belang om te zorgen dat de verwijtbaarheid van het ontslag hem zo min mogelijk aangerekend kan worden. Bij een ernstige verwijtbaarheid kan de werknemer in aanmerking komen voor een billijke vergoeding.

Wat is een billijke vergoeding?

De billijke vergoeding is de vergoeding die een kantonrechter de ondernemer (werkgever) oplegt ten behoeve van de werknemer in het geval de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of heeft nagelaten. 

Wanneer is de billijke vergoeding verschuldigd?

Het recht op een billijke vergoeding vloeit uit de wet voort. Een werknemer moet zich in een procedure hier expliciet op beroepen (een verzoek toe doen). De rechter is de enige die de billijke vergoeding kan toewijzen. 

Wat is precies ernstig verwijtbaar gedrag van de ondernemer?

Enkele voorbeelden wat tot ernstig verwijtbaar gedrag van de ondernemer kan leiden zijn:

  1. Het verstoren van de arbeidsrelatie doordat de werkgever dusdanig gedrag vertoont dat het niet anders kan dan dat de arbeidsrelatie verstoord raakt;
  2. Op enig manier ontstaan van een onwerkbare situatie door toedoen van de werkgever; 
  3. Het niet nakomen van de verplichtingen van de werkgever in het kader van de re-integratie van de werknemer;
  4. Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in strijd met enig opzegverbod;

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het ontslag van werknemers en het adviseren hieromtrent. Ze helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *