Leestijd: 2 minuten

Zoals we in ons blog van 5 april jongstleden hebben vermeld, dient Nederland per 1 augustus 2022 te voldoen aan de implementatie van de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het wetsvoorstel is op 19 april 2022 aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. In dit blog gaan we expliciet in op de regels die veranderen met betrekking tot het studiekostenbeding

Verplichting vanuit werkgever

Werkgevers zijn op dit moment verplicht om werknemers in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Omdat dit vaak een behoorlijke kostenpost is voor een ondernemer gaan werkgevers vaak een studiekostenbeding aan met de werknemer. In een studiekostenbeding leg je als ondernemer vast dat de werknemer (een deel van) de studiekosten terug dient te betalen, op het moment dat de arbeidsovereenkomst met de werknemer binnen een bepaalde periode na het volgen van de opleiding eindigt.

Vervallen per 1 augustus 2022

De mogelijkheid om een studiekostenbeding op te stellen vervalt per 1 augustus 2022 bij opleidingen die verplicht zijn op basis van de wet of cao. Als ondernemer moet je verplichte scholing kosteloos aanbieden en mag je deze op geen enkele manier verhalen op de werknemer. 

Daar komt bij dat de tijd die de werknemer nodig heeft voor het volgen van een verplichte opleiding, wordt gezien als arbeidstijd en onder werktijd moet worden gevolgd. Van dit laatste kun je als ondernemer slechts afwijken als het echt niet mogelijk is om onder werktijd de opleiding te volgen. 

De mogelijkheid om een studiekostenbeding overeen te komen voor niet verplichte opleidingen blijft bestaan.

Geen overgangsrecht

Belangrijk voor u als ondernemer is te weten dat geen overgangsrecht gaat gelden. Wat betekent dit voor u als ondernemer? Op het moment dat de wet in werking treedt, zijn de studiekostenregelingen die vallen onder het verbod nietigEn kan je als ondernemer geen beroep meer doen op het studiekostenbeding.

Conclusie

Bij een opleiding die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de functie mag een werkgever geen studiekostenbeding meer overeenkomen. De werkgever moet de opleiding kosteloos aanbieden. De tijd die voor de opleiding nodig is, is arbeidstijd.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring op het gebied van arbeidsrecht, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en de advisering daarin. Wij helpen graag en zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *