Leestijd: 2 minuten

Op 14 maart 2023 is de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer ter goedkeuring. Voor werkgevers en intermediairs komt de verplichting om een werkwijze op te stellen. Uit deze werkwijze moet blijken dat personeel uitsluitend wordt geworven op basis van relevantie functie-eisen en niet op basis van andere factoren. 

Waarom een nieuwe wet?

De overheid wil bevorderen dat iedereen gelijke kansen krijgt en stimuleert werkgevers en intermediairs om hier actief aan bij te dragen. Het gebeurt nog te vaak dat mensen bij werving en selectie ongelijk behandeld worden. 

Voorwaarden voor werkwijze

  • Werkwijze op schrift stellen;
  • Ondernemingsraad moet instemmen met werkwijze;
  • Kenbaar zijn bij werknemers en potentiële sollicitanten. 

Werkwijze op schrift stellen

Onderscheid dient gemaakt te worden tussen een grote en kleine werkgever. Als grote werkgever wordt een werkgever gezien die meer dan 25 werknemers in dienst heeft. De grote werkgever dient de werkwijze bij voorbaat al op schrift te stellen. De kleine werkgever hoeft dit pas te doen zodra de arbeidsinspectie of de rechter dit eist. De rechter eist dit in het geval sprake is van een verboden onderscheid.

Instemmen OR met werkwijze

Voor werkwijze dient instemming van de OR aangezien het een regeling is op het gebied van het aanstellingsbeleid. In de wet op de ondernemingsraden is dit derhalve een regeling waarvoor instemming vereist is. 

Kenbaarheid bij werknemers en potentiële sollicitanten

De werkwijze zoals die gebruikt wordt bij een werkgever moet door de werkgever kenbaar worden gemaakt bij sollicitanten en de eigen werknemers. Dit kan doormiddel van het publiceren op de website of het berichten van sollicitanten waar ze de werkwijze kunnen vinden. Als werkgever kun je de werkwijze ook opsturen aan de potentiële sollicitanten. 

Wat als de wet niet wordt nageleefd?

Als de wet niet wordt nageleefd dan kun je een klacht indienen bij de arbeidsinspectie. De arbeidsinspectie kan dan maatregelen nemen. De arbeidsinspectie kan dit ook uit eigen beweging doen.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het adviseren op het gebied van arbeidsrecht. Advies omtrent het opstellen van een werkwijze om discriminatie tegen te gaan, is hier een onderdeel van. Wij helpen graag en zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *