Leestijd: 2 minuten

De NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is ter overbrugging in het leven geroepen voor ondernemers met personeel die door de Coronacrisis in bepaalde periode omzet hebben verloren. Maar mag je op dit moment, als je in het verleden genoten hebt van NOW-steun, mensen ontslaan als daarvoor een bedrijfseconomische noodzaak is? 

De NOW-regeling wat is dat?

De NOW-regeling is in het leven geroepen om ondernemers met personeel die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies, tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen ondernemers hun werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen. De werknemers blijven dan in dienst en de ondernemer hoeft geen ontslag aan te vragen wegens bedrijfseconomische redenen. Dit is voor beide partijen een win-win situatie.

Aantal NOW-regelingen

In het eerste kwartaal van 2022 is een nieuwe NOW-tranche opengesteld, te weten de achtste aanvraag periode NOW. Dit is de laatste aanvraag periode NOW. In ieder geval voor nu. In de toekomst kan dat natuurlijk veranderen als het Coronavirus weer oplaait. Maar daar hoopt natuurlijk niemand op.

Terugbetalen van NOW

De verkregen NOW is altijd een voorschot. De definitieve berekening vindt in een later stadium plaats. n sommige gevallen moet je als ondernemer een gedeelte van het verkregen voorschot terugbetalen. Dit is het geval indien:

  • de omzetdaling minder was dan je had verwacht voor de periode dat de NOW is aangevraagd; of
  • je minder personeel in dienst hebt dan je hebt aangegeven bij de aanvraag van NOW. 

Het is voorstelbaar dat je als ondernemer, we komen immers uit een crisis, niet in één keer het bedrag kunt terugbetalen. Dat kan verschillende redenen hebben. Als ondernemer kun je dan, nadat je de definitieve berekening hebt ontvangen van het UWV, een betalingsregeling afspreken. Mooie bijkomstigheid is dat het UWV geen rente berekent over het bedrag dat je moet terugbetalen. 

Bedrijfseconomisch noodzaak om mensen te ontslaan

Veel ondernemers denken dat als ze in het verleden NOW hebben aangevraagd, ze nu geen personeel mogen ontslaan. En als ze dat wel doen dat ze de verkregen NOW moeten terugbetalen. Dit is niet correct! Op dit moment staat het een ondernemer vrij om wegens bedrijfseconomische redenen iemand te ontslaan, ondanks dat de ondernemer gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling. Zoals hiervoor al vermeld, kan alleen ontslag van personeel binnen de NOW-periode waarvoor is aangevraagd, leiden tot terugbetaling van verkregen NOW.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring op het gebied van arbeidsrecht en omtrent vragen rond de NOW-regeling. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *