Leestijd: 2 minuten

In de huidige tijd komt het steeds vaker voor dat een werknemer naast een werkgever nog een andere werkgever heeft. In veel gevallen zit een werkgever daar niet op te wachten. In een arbeidsovereenkomst nam een werkgever voor 1 augustus dan een nevenwerkzaamheden beding op, zodat het verboden was om bij een andere werkgever te werken. Dit mag na 1 augustus niet meer.  

Wat is een nevenwerkzaamhedenbeding?

Een nevenwerkzaamhedenbeding is een beding waarin de afspraken tussen een werkgever en werknemer staan welke nevenwerkzaamheden de werknemer naast zijn werk voor de werkgever wel en welke hij niet mag doen.  

Een nevenwerkzaamhedenbeding moet je altijd schriftelijk overeenkomen. 

Wat verandert er na 1 augustus 2022?

Op grond van een nieuwe bepaling in het burgerlijk wetboek (7:653a BW) mogen werknemers op grond van de voorgestelde wetswijziging buiten de overeengekomen arbeidstijd bij een andere werkgever of voor zichzelf arbeid verrichten, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond van de werkgever om dit te verbieden. Een expliciet verbod op nevenwerkzaamheden is niet meer toegestaan.

Objectieve rechtvaardigingsgronden zijn (niet limitatief):

  • Gezondheid en veiligheid;
  • Bescherming vertrouwelijke bedrijfsinformatie;
  • Integriteit van overheidsdiensten; of
  • Vermijden van belangenconflicten

Daarnaast is het natuurlijk niet toegestaan om een wettelijke bepaling bij het verrichten van nevenwerkzaamheden te overtreden, zoals de arbeidstijdenwet.

Aanpassen arbeidsovereenkomsten

Het is wel verstandig om de arbeidsovereenkomsten hierop aan te passen. Je kunt in het beding op te nemen dat de werkgever alleen toestemming kan weigeren wanneer daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond kan worden gegeven. Dit zorgt ervoor dat de werkgever de mogelijkheid heeft de rechtvaardiging naderhand nog te geven en zo de werknemer aan het beding te houden. Als de objectieve rechtvaardigingsgrond bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst al bekend is, dan kun je deze al opnemen. 

Geen overgangsrecht

Er is geen sprake van overgangsrecht en de wetgeving treedt per direct in werking.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het opstellen van arbeidsovereenkomst en het adviseren hieromtrent. Ze helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *