Leestijd: 2 minuten

Als je een eenmanszaak hebt of een VOF dan kun je geen aandelen overdragen aan een kopende partij. Deze zijn er gewoonweg niet. Je zult dan activa en/of passiva moeten overdragen. Vaak is dit omslachtiger dan het overdragen van aandelen bij een besloten vennootschap. 

Wat is een activa/passiva verkoop?

Een activa passiva transactie is een vorm van bedrijfsovername waarbij alle of een deel van de activa en passiva worden overgenomen door een kopende partij. Je hoeft dus niet alle activa te kopen. Als je niet geïnteresseerd bent in de voertuigen dan kun je bijvoorbeeld alleen de inventaris of voorraad kopen.

Verschil activa/passiva verkoop en aandelen verkoop

Bij een aandelentransactie verkoop je de gehele onderneming als entiteit. Alle rechten en plichten blijven in de entiteit zitten. Bij een activa/passiva transactie is dat anders. In dat geval koop aan de ene kant de rechten en bezittingen (activa) en aan de andere kant de verplichtingen en/of schulden van de onderneming (passiva).

Wat valt er onder activa?

 Bij de overdracht van activa valt te denken aan inventaris, personeel, machines of voorraden.

Wat valt er onder passiva?

Bij de overdracht van activa valt te denken aan inventaris, personeel, machines of voorraden.

Bij activa/passiva transactie is de notaris niet nodig.

Bij een aandelentransactie is de tussenkomst van een notaris altijd nodig omdat de levering altijd plaatsvindt in bijzijn van een notaris. Bij een activa/passiva transactie is een tussen partijen ondertekende onderhandse akte voldoende. 

Nadeel aan activa/passiva transactie

Bij een activa/passiva transactie is een nadeel aanwezig als het om contracten gaat. Zo moet bij contracten aan alle vereisten voor contractoverneming worden voldaan. Dit betekent dat medewerking van alle wederpartijen bij de over te nemen contracten nodig is. Zonder die medewerking gaat het contract niet over.  Als koper ben je dus afhankelijk van de medewerking van de contractspartijen.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met overnames van ondernemingen. Ze helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *