Leestijd: < 1 minuut

Bij ontslag van een bestuurder heb je rekening te houden met ondernemingsrechtelijke en arbeidsrechtelijke consequenties. Naast de vennootschappelijke positie van de bestuurder (statutair bestuurder) heeft de bestuurder ook vaak een arbeidsrechtelijke relatie tot de vennootschap. 

Vennootschappelijke positie

De bestuurder maakt deel uit van het bestuursorgaan van de vennootschap en geeft in die hoedanigheid leiding aan de vennootschap. Hierop is het vennootschapsrecht van toepassing. In het algemeen wordt de bestuurder benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Arbeidsrechtelijke relatie tot de vennootschap

De bestuurder staat in contractuele verhouding tot de vennootschap. Hierop is het arbeidsrecht van toepassing. Tussen de vennootschap en de bestuurder is een arbeidsovereenkomst overeengekomen. Meestal is in de arbeidsovereenkomst een goede beëindigingsvergoeding opgenomen. 

Beëindiging rechtsbetrekking

De hoofdregel is dat het beëindigen van de ene band automatisch betekent dat het ook het einde is van de andere band. De Hoge Raad heeft in de 15-april arresten bepaald dat een vennootschappelijk ontslagbesluit ook direct een eind maakt aan de arbeidsovereenkomst. Tenzij sprake is van een opzegverbod of partijen andere afspraken hebben gemaakt.

Verzet bestuurder

Aangezien sprake is van twee verschillende posities heeft de bestuurder ook twee routes om een ontslag aan te vechten. De vennootschapsrechtelijke weg geeft hem de mogelijkheid om de nietigheid in te roepen. Als dit slaagt dan is hij nog steeds bestuurder en is dit ook steeds zo geweest. Ook kan hij arbeidsrechtelijk zijn ontslag aanvechten. Dit gaat wel iets anders dan voor de gewone werknemer. Hij kan niet herstel van zijn dienstverband vorderen, maar wel schadevergoeding wegens onregelmatig opzeggen dan wel een kennelijke onredelijke opzegging. 

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het adviseren van het ontslag van een bestuurder. Ze helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *