All posts by: Reinoud Pauwels

About Reinoud Pauwels

Per 1 augustus 2022 is de Nederlandse wetgeving aangepast om te voldoen aan de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Eén van de aanpassingen heeft te maken met het verplicht scholing aanbieden door werkgever aan hun werknemers.

Als ondernemer krijg je helaas wel eens te maken met vorderingen die een debiteur niet betaalt. In zo’n geval moet je soms kosten maken om je vordering alsnog betaald te krijgen. Wanneer je als ondernemer incassokosten moet maken om een vordering betaald te krijgen, dan mag hij deze onder bepaalde voorwaarden bij je debiteur in rekening brengen. 

Eindelijk heb je als ondernemer een vonnis gekregen tegen een debiteur, maar wat dan? Dan kun je de debiteur aanschrijven om tot betaling over te gaan. Weigert deze dan nog om te betalen dan kun je beslagmaatregelen nemen. Het zogenaamde executoriaal beslag. Je executeert het vonnis dan dat je bij de rechter hebt verkregen. 

Conservatoir beslag is beslag dat je legt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Is de procedure afgerond en ben je in het gelijk gesteld dan gaat het conservatoir beslag over in een executoriaal beslag. 

Als een buitenlandse partij buiten Europa de markt op wil in Europa dan kan het handig zijn om een partij binnen Europa in te schakelen die de markt kent. Deze partij kan dan zorgen dat de afspraken tussen de buitenlandse partij en een partij in Europa (een derde) worden gemaakt. In veel gevallen sluit je dan een agentuurovereenkomst en treed je voor de buitenlandse partij als agent op. 

In de huidige tijd komt het steeds vaker voor dat een werknemer naast een werkgever nog een andere werkgever heeft. In veel gevallen zit een werkgever daar niet op te wachten. In een arbeidsovereenkomst nam een werkgever voor 1 augustus dan een nevenwerkzaamheden beding op, zodat het verboden was om bij een andere werkgever te werken. Dit mag na 1 augustus niet meer.

Wanneer voldoe je als ondernemer aan de AVG-wetgeving, welke wetgeving vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Alle bedrijven die met persoonsgegevens verwerken hebben namelijk te maken met AVG-wetgeving. In dit blog staan enkele tips die je als ondernemer kunt gebruiken om aan de wetgeving te voldoen. 

Een werknemer weigert werk of mee te werken in het geval van ziekte en een officiële waarschuwing heeft niet gewerkt. Wat dan? In dat geval heb je als ondernemer verschillende mogelijkheden. Twee mogelijkheden die je zou kunnen toepassen zijn (1) het opschorten van het loon of (2) een loonstop. Wat is het verschil tussen beide opties?

De billijke vergoeding. Het is voor een ondernemer van belang om te zorgen dat de verwijtbaarheid van het ontslag hem zo min mogelijk aangerekend kan worden. Bij een ernstige verwijtbaarheid kan de werknemer in aanmerking komen voor een billijke vergoeding.