Procesrecht

Eindelijk heb je als ondernemer een vonnis gekregen tegen een debiteur, maar wat dan? Dan kun je de debiteur aanschrijven om tot betaling over te gaan. Weigert deze dan nog om te betalen dan kun je beslagmaatregelen nemen. Het zogenaamde executoriaal beslag. Je executeert het vonnis dan dat je bij de rechter hebt verkregen. 

Conservatoir beslag is beslag dat je legt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Is de procedure afgerond en ben je in het gelijk gesteld dan gaat het conservatoir beslag over in een executoriaal beslag.