Leestijd: 2 minuten

Je hebt als ondernemer een vordering op iemand en je weet dat deze een huis heeft of een vordering op iemand anders heeft. Wat dan? Dan kun je overgaan tot het leggen van conservatoir beslag. Bij een huis spreek je van conservatoir beslag op onroerende zaak en als je weet dat iemand nog een vordering heeft op een derde dan kun je overgaan tot het leggen van conservatoir derdenbeslag. 

Wat is conservatoir beslag?

Conservatoir beslag is beslag dat je legt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Is de procedure afgerond en ben je in het gelijk gesteld dan gaat het conservatoir beslag over in een executoriaal beslag. 

Het conservatoir beslag is tot zekerheid van je vordering. Je weet dat iemand op dit moment vermogen heeft of nog een bedrag verkrijgt. In dat geval wil je zekerheid dat als de procedure is doorlopen bij de rechter dat de debiteur nog verhaal biedt. 

Het mooie van een conservatoir beslag is dat de debiteur geconfronteerd wordt met het beslag zonder daarvoor voorafgaand voor te zijn gewaarschuwd. Hij heeft geen mogelijkheid om zaken te verduisteren. Het conservatoir beslag heeft een blokkerende werking.

Hoe verkrijg je verlof tot het leggen conservatoir beslag

Het leggen van conservatoir beslag kan alleen nadat de Voorzieningenrecht een verlof heeft gegeven tot het leggen van conservatoir beslag. Een advocaat dient een verzoek, via een verzoekschrift, in bij de Voorzieningenrechter. 

In het verzoekschrift staat onder andere waarop je beslag wilt leggen en waarom je vindt dat het beslag noodzakelijk is. In sommige gevallen is het belangrijk dat je de vrees voor verduistering onderbouwt. In de wet is per verschillend beslag geregeld waaraan het verzoek moet voldoen. 

Zodra je verlof van de Voorzieningenrechter hebt gekregen schakel je een deurwaarder in die het beslag daadwerkelijk legt. 

Aanhangig maken van de hoofdzaak

Als het conservatoir beslag is gelegd, is het belangrijk dat je de termijn waarbinnen je de hoofdzaak aanhangig maakt, in de gaten houdt. Het verlof van de Voorzieningenrechter is gegeven met de verplichting om binnen een termijn van in beginsel ten minste 8 (acht) dagen (meestal 14 (veertien) dagen) een hoofdzaak aanhangig te maken. Dat doe je door een dagvaarding uit te brengen. Indien je niet tijdig de hoofdzaak aanhangig maakt dan komt het conservatoir beslag te vervallen, met alle gevolgen van dien. Laat je dus goed adviseren. 

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het verzoeken tot leggen conservatoir beslag en de advisering daarin. Ze helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *