Leestijd: 2 minuten

Eindelijk heb je als ondernemer een vonnis gekregen tegen een debiteur, maar wat dan? Dan kun je de debiteur aanschrijven om tot betaling over te gaan. Weigert deze dan nog om te betalen dan kun je beslagmaatregelen nemen. Het zogenaamde executoriaal beslag. Je executeert het vonnis dan dat je bij de rechter hebt verkregen. 

Wat is executoriaal beslag?

Nadat er een gerechtelijke procedure is gevoerd waarbij een vonnis is verkregen, kun je met het vonnis naar de deurwaarder. Deze kan dan overgaan tot het leggen van executoriaal beslag. Je legt het vonnis dan ten uitvoer. 

Executeren van beslag

Executie betekent letterlijk ‘ten uitvoer leggen’. Je kunt daarbij denken aan het leggen van beslag op inkomen, goederen of bankrekeningen van debiteur. Maar ook beslag op aandelen behoort tot de mogelijkheden. 

Je hebt altijd een deurwaarder nodig om een vonnis te laten betekenen. De wet geeft twee verplichtingen alvorens je beslagmaatregelen mag nemen na verkregen vonnis:

  1. Je moet het vonnis laten betekenen. Wat inhoudt dat bevel moet worden gedaan om te betalen;
  2. Je moet een termijn van 2 (twee) dagen gunnen aan de debiteur om aan de veroordeling te voldoen.  

Executiegeschil

Indien je in verband met de executie van een vonnis het niet eens bent dan kun je een executiegeschil aanhangig maken bij de rechter. Dit vindt vaak plaats in Kort Geding. Als een geschil zich voordoet dan kun je de rechter vragen een voorziening te treffen. Je kunt dan denken aan het (al dan niet tijdelijk) ontzeggen van de executiebevoegdheid. Dit kan zich voordoen als er duidelijk nieuwe feiten naar boven zijn gekomen. 

Omzetten conservatoir beslag in executoriaal beslag

In een eerder blog is al geschreven over conservatoir beslag. Conservatoir beslag leg je voorafgaand of tijdens een procedure. Dit beslag gaat na een verkregen vonnis (het verkrijgen van een executoriale titel) over in een executoriaal beslag. Het vonnis moet wel eerst zijn betekend aan de debiteur en eventueel aan een derde beslagene bij een derdenbeslag. De enige handeling om het beslag van conservatoir over te laten gaan in executoriaal is het betekenen van het vonnis met bevel om tot betaling over te gaan. 

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het verzoeken tot leggen van executoriaal beslag en de advisering daarin. Ze helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *