Leestijd: 2 minuten

Wat zijn nou eigenlijk de kosten voor het voeren van een civielrechtelijke procedureEen civielrechtelijke procedure is een procedure waarbij je als ondernemer procedeert tegen een natuurlijk persoon of een ander bedrijf. Denk daarbij aan een persoon of bedrijf die jouw factuur niet wil betalen of in het geval van een aan jou toegebrachte schade.  

Welke kosten maak je als je een procedure start?

Bij een civiele procedure moet je rekening houden met de volgende kosten:

  • Griffierechten: Dit zijn de kosten voor het starten van een procedure bij de rechtbank. De hoogte is vaak gekoppeld aan de waarde van de procedure. Wat de hoogte is, is te lezen op https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht;
  • De kosten voor het inschakelen van een gemachtigde of een advocaat (alleen verplicht bij vorderingen boven de EUR 25.000, – en bepaalde specifieke procedures);
  • Kosten die je maakt voor het inschakelen van een deskundige of het horen van getuigen;
  • Deurwaarderskosten: het uitbrengen (betekenen) van een dagvaarding. Een dagvaarding breng je uit de zaak bij de rechtbank te beginnen).

Proceskosten

De kosten die je maakt, komen vaak niet 1 op 1 overeen met de proceskosten. De proceskosten zijn de kosten waartoe een in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld om te betalen. De in het ongelijk gestelde partij moet namelijk de proceskosten van de andere partij betalen. Onder de proceskosten vallen de volgende kosten:

  • Betaalde griffierechten; 
  • Kosten voor deskundigen en/of getuigen
  • Deurwaarderskosten voor uitbrengen dagvaarding; en 
  • Gedeelte kosten gemachtigde/advocaat.

Let op ondernemers! In veel gevallen krijg je de kosten van de ingeschakelde gemachtigde (de facturen die je hebt betaald voor de dienstverlening van de gemachtigde) niet geheel vergoed. Er zijn uitzonderingen maar dat is slechts sporadisch, denk daarbij aan bijvoorbeeld aan een Intellectueel Eigendom procedure. 

Bij een vergoeding voor een gedeelte van de gemaakte kosten gemachtigde/advocaat gaat de rechter uit van een forfaitair bedrag. Het zogenaamde liquidatietarief. Voor het kantongerecht geldt een ander tarief dan voor de rechtbank. De tarieven zijn voor het kantongerecht te vinden op: https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/tarieven-kosten-vergoedingen/Paginas/liquidatietarief-kanton.aspx en voor de rechtbank te vinden op: https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-civiel.aspx.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het voeren van procedures en de advisering daarin. Wij helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Bron: rechtspraak.nl

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *