Leestijd: 2 minuten

Als een buitenlandse partij buiten Europa de markt op wil in Europa dan kan het handig zijn om een partij binnen Europa in te schakelen die de markt kent. Deze partij kan dan zorgen dat de afspraken tussen de buitenlandse partij en een partij in Europa (een derde) worden gemaakt. In veel gevallen sluit je dan een agentuurovereenkomst en treed je voor de buitenlandse partij als agent op. 

Wat is een agentuurovereenkomst?

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij je je als opdrachtnemer voor een bepaalde of onbepaalde tijd verbindt aan een opdrachtgever om te bemiddelen bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde. Men spreekt vaak van een handelsagent (opdrachtnemer) en de principaal (opdrachtgever).

De handelsagent

Een handelsagent gaat op zoek naar partijen die graag een bestelling bij de opdrachtgever plaatsen. De opdrachtgever levert en factureert dan rechtstreeks aan deze partij. Voor de bemiddeling krijgt de handelsagent een commissie. De handelsagent werkt zelfstandig en werkt in naam en risico van de opdrachtgever. 

Inhoud van agentuurovereenkomst

In een contract leg je als ondernemer de belangrijkste afspraken vast. Afspraken die in ieder geval niet mogen ontbreken zijn:

  • Partijnamen;
  • Afspraken omtrent commissie/provisie;
  • Looptijd;
  • Wijze van beëindiging;
  • Opzegtermijn;
  • Eventuele goodwill vergoeding;
  • Contractgebied;
  • Eventueel concurrentiebeding;

Beëindiging agentuurovereenkomst en alsnog provisie

Onder bepaalde omstandigheden heeft de handelsagent na beëindiging van de agentuurovereenkomst recht op een provisie. Tussen de werkzaamheden van de handelsagent en het sluiten van de overeenkomst tussen derde en de opdrachtgever dient een nauw verband te bestaan. Dat kan het geval zijn als er sprake is van voorbereidende werkzaamheden of de bestelling is geplaatst tijdens de looptijd van de agentuurovereenkomst. 

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het begeleiden van ondernemers bij het opstellen van agentuurovereenkomsten en de advisering daarin. Ook voor vragen omtrent de risico’s kun je bij ons terecht. Wij helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *