Contractenrecht

Als ondernemer krijg je helaas wel eens te maken met vorderingen die een debiteur niet betaalt. In zo’n geval moet je soms kosten maken om je vordering alsnog betaald te krijgen. Wanneer je als ondernemer incassokosten moet maken om een vordering betaald te krijgen, dan mag hij deze onder bepaalde voorwaarden bij je debiteur in rekening brengen. 

Als een buitenlandse partij buiten Europa de markt op wil in Europa dan kan het handig zijn om een partij binnen Europa in te schakelen die de markt kent. Deze partij kan dan zorgen dat de afspraken tussen de buitenlandse partij en een partij in Europa (een derde) worden gemaakt. In veel gevallen sluit je dan een agentuurovereenkomst en treed je voor de buitenlandse partij als agent op. 

Het contractenrecht is een rechtsgebied dat de totstandkoming, de inhoud en de naleving van overeenkomsten regelt. Een andere benaming voor contractenrecht is het overeenkomstenrecht. Als ondernemer heb je veel te maken met het contractenrecht. Dagelijks maak je als ondernemer afspraken waardoor een overeenkomst ontstaat.

Wanneer je een overeenkomst sluit ontstaan voor beide partijen bepaalde verplichtingen. Een van de verplichtingen kan het betalen van een geldsom zijn. De kans bestaat dat de andere partij het bedrag niet tijdig te voldoet. In dat geval kun je volgens de wet wettelijke rente vorderen.

Wat zijn algemene voorwaarden? Wie kent ze niet, de kleine lettertjes. De bepalingen die weinig mensen lezen, maar vaak wel van belang zijn. Dat zijn de algemene voorwaarden! algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte zijn standaard bedingen die in overeenkomsten kunnen worden opgenomen. Veel bedrijven hanteren algemene voorwaarden om daarin zaken op te nemen waarover ze niet […]

  • 1
  • 2