Leestijd: 2 minuten

Wat is een opdrachtbevestiging? Dit is een schriftelijke vastlegging van de afspraken tussen een opdrachtnemer en een opdrachtgever. Meestal maak je eerste mondelinge afspraken die je dan vastlegt op papier in een opdrachtbevestiging. 

Wat is de doelstelling van de opdrachtbevestiging?

Het doel van de opdrachtbevestiging is dat je de afspraken die je hebt gemaakt vastlegt en dat het voor beide partijen zoveel mogelijk duidelijk is welke afspraken zijn gemaakt. Aan het begin kan het zo zijn dat partijen elkaar volledig vertrouwen maar daar kan gaandeweg verandering in komen. Dan is het voor beide partijen fijn om te weten wat er precies is afgesproken. 

De inhoud van de opdrachtbevestiging

In veel gevallen zal de partij die de dienst verleent de opdrachtbevestiging opstellen. Deze partij bepaalt dan ook wat in de opdrachtbevestiging wordt opgenomen. Bij grotere inkooporganisaties geldt dit vaak niet. Die hebben hun eigen standaarden. Standaard kun je de volgende zaken opnemen in je opdrachtbevestiging:

  • Omschrijving van je diensten;
  • Specifieke omschrijving; 
  • Startdatum;
  • Duur van de opdracht;
  • Overeengekomen vergoeding, waarbij het van belang is dat je vermeld of dit excl. of incl. BTW is; 
  • Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden;
  • Hoe beëindigen partijen de opdracht.

Tussentijdse wijzigingen van de afspraken

Het is verstandig om tussentijdse wijzigingen van belangrijke zaken die in de opdrachtbevestiging zijn geregeld, goed vast te leggen. Zorg ervoor dat je in ieder geval een e-mail stuurt met de wijzigingen en vermeld dat de overige zaken die in de opdrachtbevestiging zijn geregeld blijven gelden. 

Let op dat je zaken aan de voorkant goed in de opdrachtbevestiging regelt. Dat kan heel veel problemen voorkomen. Bij problemen is het goed om samen tot een oplossing te komen en in gesprek te gaan. 

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het opstellen van opdrachtbevestigingen en de advisering daarin. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is ter overbrugging in het leven geroepen voor ondernemers met personeel die door de coronacrisis in bepaalde periode omzet hebben verloren. Maar mag je op dit moment, als je in het verleden genoten hebt van NOW-steun, mensen ontslaan als daarvoor een bedrijfseconomische noodzaak is?