Leestijd: 2 minuten

Wat is een opdrachtbevestiging? Dit is een schriftelijke vastlegging van de afspraken tussen een opdrachtnemer en een opdrachtgever. Meestal maak je eerste mondelinge afspraken die je dan vastlegt op papier in een opdrachtbevestiging. 

Wat is de doelstelling van de opdrachtbevestiging?

Het doel van de opdrachtbevestiging is dat je de afspraken die je hebt gemaakt vastlegt en dat het voor beide partijen zoveel mogelijk duidelijk is welke afspraken zijn gemaakt. Aan het begin kan het zo zijn dat partijen elkaar volledig vertrouwen maar daar kan gaandeweg verandering in komen. Dan is het voor beide partijen fijn om te weten wat er precies is afgesproken. 

De inhoud van de opdrachtbevestiging

In veel gevallen zal de partij die de dienst verleent de opdrachtbevestiging opstellen. Deze partij bepaalt dan ook wat in de opdrachtbevestiging wordt opgenomen. Bij grotere inkooporganisaties geldt dit vaak niet. Die hebben hun eigen standaarden. Standaard kun je de volgende zaken opnemen in je opdrachtbevestiging:

  • Omschrijving van je diensten;
  • Specifieke omschrijving; 
  • Startdatum;
  • Duur van de opdracht;
  • Overeengekomen vergoeding, waarbij het van belang is dat je vermeld of dit excl. of incl. BTW is; 
  • Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden;
  • Hoe beëindigen partijen de opdracht.

Tussentijdse wijzigingen van de afspraken

Het is verstandig om tussentijdse wijzigingen van belangrijke zaken die in de opdrachtbevestiging zijn geregeld, goed vast te leggen. Zorg ervoor dat je in ieder geval een e-mail stuurt met de wijzigingen en vermeld dat de overige zaken die in de opdrachtbevestiging zijn geregeld blijven gelden. 

Let op dat je zaken aan de voorkant goed in de opdrachtbevestiging regelt. Dat kan heel veel problemen voorkomen. Bij problemen is het goed om samen tot een oplossing te komen en in gesprek te gaan. 

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het opstellen van opdrachtbevestigingen en de advisering daarin. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een shoot-out clausule is een contractuele of statutaire regeling ter beslechting van een zeggenschapsimpasse. Door deze regeling vindt een overdracht van de aandelen plaats van de ene naar de andere aandeelhouder. Op voorhand staat niet vast welke van de aandeelhouders zijn aandelen aan de andere verkoopt en levert.

Alvorens de onderneming te kopen, is het van belang om onderzoek te doen naar de onderneming. Dit kan op juridisch gebied maar ook bijvoorbeeld op financieel en economisch gebied. In dat geval voer je vaak een due diligence onderzoek uit om te onderzoeken of de onderneming is wat het lijkt.