Leestijd: 2 minuten

 

Als ondernemer krijg je helaas wel eens te maken met vorderingen die een debiteur niet betaalt. In zo’n geval moet je soms kosten maken om je vordering alsnog betaald te krijgen. Wanneer je als ondernemer incassokosten moet maken om een vordering betaald te krijgen, dan mag je deze onder bepaalde voorwaarden bij je debiteur in rekening brengen. 

Wat zijn buitengerechtelijke incassokosten?

Buitengerechtelijke incassokosten zijn kosten die gemaakt moeten worden om de schade, zonder tussenkomst van de rechter, te verhalen op de tegenpartij. Hierbij gaat het om kosten die je als ondernemer voorafgaand aan een gerechtelijke procedure maakt. 

Wanneer zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd?

Op grond van de wet normering buitengerechtelijke incassokosten mag je incassokosten in rekening brengen op het moment dat de schuldenaar de facturen niet betaalt. Soms is in de algemene voorwaarden geregeld wat de hoogte is van de buitengerechtelijke incassokosten. Hierbij kun je denken aan een vast bedrag of een bepaald percentage. Is niets geregeld dan val je terug op de wet. 

Verschil tussen debiteur als  particulier of als  bedrijf. 

Bij een particulier dien je als ondernemer wel in overeenstemming met de wettelijke regels aan te schrijven. De particulier dient alsnog een extra betaaltermijn van 14 dagen te krijgen via een aanmaning. In de aanmaning dien je op te nemen wat het exacte bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is. Voldoe je als ondernemer niet aan de vereisten dan kun je de kosten niet op de debiteur verhalen en vang je bot bij de rechter. Bij een zakelijke overeenkomst tussen jou en een bedrijf hoef je niet eerst aan te manen. De buitengerechtelijke incassokosten kun je onmiddellijk in rekening brengen als de betaaltermijn van de factuur is verstreken. 

Waarover bereken je de buitengerechtelijke incassokosten?

Bij een bedrijf mag je over elke bedrag dat je vordert incassokosten berekenen. Je mag dus steeds het minimale bedrag berekenen. Bij een particulier is dat anders. Bij een particulier moet je al openstaande vorderingen bij elkaar optellen en dan bereken je de buitengerechtelijke incassokosten over het totaalbedrag. Dit zorgt ervoor dat de buitengerechtelijke incassokosten bij bedrijven vaak hoger zijn dan bij particulieren.

Tip! als een debiteur een gedeelte van het gevorderde bedrag (hoofsom, inclusief incassokosten en rente) voldoet dan komt de betaling eerst ten laste van de kosten en rente en dan pas van de hoofdsom. Zo blijft er altijd een gedeelte van de hoofdsom over om te voldoen.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring op het gebied van contractenrecht en het incasseren van vorderingen. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *