Leestijd: < 1 minuut

Het contractenrecht is het rechtsgebied dat de totstandkoming, de inhoud en de naleving van overeenkomsten regelt. Een andere benaming voor contractenrecht is het overeenkomstenrecht. Als ondernemer heb je veel te maken met het contractenrecht. Dagelijks maak je als ondernemer afspraken waardoor een overeenkomst ontstaat. 

Fundamentals of contract law

Bij het advocaat contractenrecht kent men een tweetal belangrijke grondbeginselen:

  1. Wilsvrijheid; partijen vormen hun eigen wil waarop ze rechtshandelingen aangaan;
  2. Contractsvrijheid; partijen zijn vrij af te spreken wat zij willen en met wie ze dat willen.

De contractsvrijheid gaat natuurlijk nooit zo ver dat een overeenkomst qua inhoud in strijd met de wet mag zijn. 

Is a written contract a must?

In beginsel kun je als ondernemer zowel mondeling als schriftelijke een contract sluiten. Is mondeling slim? In veel gevallen niet. contractenrecht advocaat kun je namelijk in de problemen komen. Als je een schriftelijke goed geformuleerde overeenkomst sluit dan voorkom je dat je in vervelende discussies terechtkomt. 

Reasonableness and fairness

In sommige gevallen zorgt een contract voor een situatie die onredelijk is voor één van de partijen. In dat geval kan binnen het contractenrecht de redelijkheid en billijkheid een rol spelen. Daarmee voorkom je onbillijke en onrechtvaardige gevolgen. Of een bepaling naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is hangt af van verschillende omstandigheden. Hierbij kijk je naar de aard en de inhoud van de overeenkomst, de belangen van partijen en naar de onderlinge verhoudingen. Bij onderlinge verhoudingen kan een grote partij nog wel eens aan het kortste eind trekken. 

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring op het gebied van het jurist contractenrecht, het opstellen van contracten en de advisering daarin. Wij helpen graag en zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *