Leestijd: 2 minuten

Inleiding

In een eerder blog zijn we al kort ingegaan op de vraag wat algemene voorwaarden zijn. Ze worden vaak de kleine lettertjes genoemd. Maar hoe moet je de algemene voorwaarden gebruiken, zodat deze van toepassing zijn.

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?

Algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer:

  1. De wederpartij de algemene voorwaarden heeft aanvaard;
  2. De wederpartij moet voordat de overeenkomst wordt gesloten de mogelijkheid hebben gehad om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. 

Aanvaarding algemene voorwaarden

De wederpartij heeft de algemene voorwaarden aanvaard op het moment dat deze weet dat de algemene voorwaarden er zijn en er mee ingestemd heeft dat deze op de overeenkomst van toepassing zijn. 

Kennis hebben genomen van algemene voorwaarden, de zogenaamde informatieplicht

Het kennis hebben genomen, betekent dat de wederpartij voorafgaand aan of bij sluiten van de overeenkomst een redelijke mogelijkheid wordt geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. De hoofdregel is dat je de algemene voorwaarden ter hand stelt. Dat kan door ze op te sturen of te overhandigen. 

In sommige gevallen kan het zo zijn dat het ter hand stellen niet mogelijk is en dat een enkele mededeling dat ze van toepassing zijn volstaat, maar dat komt in een later blog naar voren.

Ook in het geval van het elektronisch ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden gelden bijzondere voorwaarden. Hierbij is de hoofdregel dat de voorwaarden op het moment van het sluiten van de overeenkomst op zodanige wijze ter beschikking wordt gesteld dat deze kunnen worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor om nogmaals te lezen.

Al met al is het belangrijk dat de algemene voorwaarden op een juiste manier van toepassing worden verklaard. Doe je dat niet dan kan het zo zijn dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en dat je terugvalt op de wet. 

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het opstellen van algemene voorwaarden en de advisering daarin en helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Als je een eenmanszaak hebt of een VOF dan kun je geen aandelen overdragen aan een kopende partij. Deze zijn er gewoonweg niet. Je zult dan activa en/of passiva moeten overdragen. Vaak is dit omslachtiger dan het overdragen van aandelen bij een besloten vennootschap.