Leestijd: < 1 minuten

Wanneer je een overeenkomst sluit ontstaan voor beide partijen bepaalde verplichtingen. Een van de verplichtingen kan het betalen van een geldsom zijn. De kans bestaat dat de andere partij het bedrag niet tijdig te voldoet. In dat geval kun je volgens de wet wettelijke rente vorderen. Daarvoor moet deze partij wel eerst in verzuim zijn. Wat is wettelijke rente precies?

Wat is wettelijke rente?

De wettelijke rente ziet op de rente die gevorderd kan worden van een partij die te laat betaalt. Je lijdt in dat geval schade doordat de andere partij tekortschiet in het nakomen van zijn verplichting tot het tijdig betalen van het overeengekomen bedrag. In dat geval dien je de andere partij in gebreke te stellen en geef je aan dat je aanspraak maakt op de wettelijke rente. De wettelijke rente gaat lopen op het moment dat de andere partij in verzuim is. 

Hoogte wettelijke rente

We maken onderscheid tussen twee soorten wettelijke rente:

  • De wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Dit is de rente met betrekking tot overeenkomsten die door jou als ondernemer zijn gesloten met consumenten;
  • De wettelijke rente voor handelstransacties. Dit is de rente met betrekking tot overeenkomsten die door jou als ondernemer zijn gesloten met bedrijven en overheidsorganisaties;

Het is voor het bepalen welke wettelijke rente je kunt rekenen dus van belang met wie je zaken hebt gedaan. 

De website van rijksoverheid kun je raadplegen voor de hoogte van de wettelijke rente. De hoogte verandert van tijd tot tijd.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring op het gebied van het contractenrecht en incasso’s en de advisering daarin. Wij helpen graag en zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *