Leestijd: 2 minuten

Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe wet Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen in werking. De nieuwe wet zorgt ervoor dat de regelingen voor de verschillende rechtspersonen meer gelijk aan elkaar worden. Vooral verenigingen en stichtingen krijgen te maken met de veranderingen met betrekking tot het bestuur en toezicht, ook geldt de nieuwe wet voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. De nieuwe regeling sluit vooral aan bij de bestaande regeling voor bestuur en toezicht van de NV en BV. Voor deze rechtspersonen vinden dan ook weinig veranderingen plaats. Hieronder bespreken we enkele belangrijke punten in het kort.

Taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden en toezichthouders

Voor verenigingen en stichtingen bestaat met de nieuwe regeling mogelijk om een raad van commissarissen in te stellen. De regeling wordt gelijk getrokken aan de al bestaande regeling voor de BV en NV. Bestuurders en toezichthouders moeten zich richten naar het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden entiteiten. De taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden en toezichthouders worden verduidelijkt en verzwaard. Ook kun je bij alle rechtspersonen kiezen voor een dualistisch of monistisch bestuurssysteem. In beginsel is geen verplichting voor kleine verenigingen of stichtingen om toezichthouders in te stellen. Gebeurt dit wel dan moet je voldoen aan de nieuwe regels.

De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders

Ook de aansprakelijkheid van de bestuursleden en toezichthouders wordt meer gelijk aan die van de aansprakelijkheid voor bestuursleden van BV en NV. De regeling voor aansprakelijkheid bij onbehoorlijke taakvervulling in geval van faillissement gaat ook gelden voor bestuursleden en toezichthouders van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Daarnaast komen specifiek voor de stichting ruimere ontslaggronden waardoor de rechter meer beoordelingsvrijheid heeft om een bestuurder of toezichthouder van een stichting te ontslaan wanneer het OM of belanghebbende dit verzoekt, dit ontslag brengt dan ook van rechtswege een bestuurverbod van vijf jaar met zich mee. 

Belangenverstrengeling

Voor alle rechtspersonen geldt met de nieuwe regeling dat wanneer bestuurders en toezichthouders een tegenstrijdig of persoonlijk belang hebben, ze niet mogen deelnemen aan de beraadslagingen en besluitvorming. Als besluitvorming hierdoor niet meer mogelijk is, wordt de besluitvormingen overgedragen aan de Raad van Commissarissen of aan de Raad van Toezichthouders. 

Meervoudig stemrecht 

Ook voor het meervoudig stemrecht geldt dat de nieuwe regelingen gelijk getrokken zijn aan de al bestaande regeling van de BV en NV. Voor de vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zal vanaf 1 juli 2021 gelden dat een bestuurder nooit meer stemmen kan uitbrengen dan de overige bestuurders gezamenlijk. 

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het ondernemingsrecht en helpen u graag. Niet alleen bij problemen maar vooral ook preventief. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *