Leestijd: 2 minuten

In een eerder blog zijn we al kort ingegaan op het verschil tussen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Maar hoe beëindig je deze arbeidsovereenkomsten? 

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren.

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst waar geen einddatum aan vast zit. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt niet automatisch maar dien je op te zeggen of wordt ontbonden.

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan op een aantal manieren beëindigd worden:

  1. Vergunning via UWV (bedrijfseconomische of langdurige ziekte);
  2. Via de kantonrechter (als het de werknemer zelf betreft, zoals disfunctioneren);
  3. Wederzijds goedvinden;
  4. Einde in de proeftijd;
  5. Ontslag op staande voet (hier moet een dringende reden voor zijn).

Of de werkgever de arbeidsovereenkomst via het UWV of de kantonrechter kan ontbinden ligt aan de grondslag van de ontbinding. Hier komen we in een volgend blog op terug. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan de werknemer altijd opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn. 

Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst geldt voor werkgever of werknemer een opzegtermijn. Dit ligt eraan wie opzegt. In de meeste gevallen sluit je aan bij de wet, maar hier kunnen ook andere afspraken over gemaakt zijn in de arbeidsovereenkomst of bij Cao. Bij ontslag op staande voet of einde in de proeftijd geldt geen opzegtermijn.

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst die je voor een bepaalde tijdsduur aangaat. Na afloop van de termijn eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege, de arbeidsovereenkomst loopt automatisch af. 

Let op als werkgever dat een aanzegtermijn geldt. Uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst dien je werknemer aan te zeggen. Het is overigens niet zo dat de overeenkomst niet eindigt, als je de aanzegtermijn niet in acht neemt. 

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan je tussentijds via verschillende mogelijkheden beëindigen:

  1. Wederzijds goedvinden
  2. Einde in de proeftijd (alleen als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor een periode langer dan 6 maanden is aangegaan)
  3. Ontslag op staande voet (hier moet een dringende reden voor zijn)
  4. Vergunning via UWV (bedrijfseconomische of langdurige ziekte);
  5. Ontbinding van het arbeidscontract door de kantonrechter 

Belangrijk is dat in de arbeidsovereenkomst een mogelijkheid is opgenomen om tussentijds op te zeggen via een tussentijds opzegbeding. Als hier sprake van is kunnen werkgever en werknemer tussentijds de arbeidsovereenkomst opzeggen. Is hier geen sprake van dan kan je met wederzijds goedvinden overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt. 

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring op het gebied van arbeidsrecht en helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een shoot-out clausule is een contractuele of statutaire regeling ter beslechting van een zeggenschapsimpasse. Door deze regeling vindt een overdracht van de aandelen plaats van de ene naar de andere aandeelhouder. Op voorhand staat niet vast welke van de aandeelhouders zijn aandelen aan de andere verkoopt en levert.

Alvorens de onderneming te kopen, is het van belang om onderzoek te doen naar de onderneming. Dit kan op juridisch gebied maar ook bijvoorbeeld op financieel en economisch gebied. In dat geval voer je vaak een due diligence onderzoek uit om te onderzoeken of de onderneming is wat het lijkt.