Leestijd: 2 minuten

Stel, je komt erachter dat er bedrijfseigendommen missen. Na wat onderzoek heb je meerdere getuigen die wijzen naar één persoon. Ook heb je bewijs dat die werknemer deze eigendommen probeert te verkopen op Marktplaats. Dit kun en wil je niet accepteren en het is duidelijk dat je niet meer verder wilt met deze werknemer. Welke mogelijkheid heb je dan om de arbeidsovereenkomst met deze werknemer per direct te beëindigen. De manier is de werknemer te ontslaan op staande voet.

Wat is ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst met directe ingang. Je hoeft niet naar de rechter of naar het UWV. Een werknemer mag alleen worden ontslagen op staande voet als hier een dringende reden voor is. Deze reden meld je direct aan de werknemer. 

Wanneer is een geldige reden voor ontslag op staande voet?

Indien één van de volgende voorvallen zich voordoet, kan dit een geldige reden voor ontslag op staande voet zijn:

  • Diefstal
  • Grove belediging
  • Fraude
  • Mishandeling of bedreiging
  • In ernstige mate niet de bekwaamheden hebben om het werk te verrichten
  • Werkweigering

Onderzoek

Weet je nog niet zeker of sprake is van een dringende reden voor ontslag, dan mag je hier onderzoek naar doen. Tijdens het onderzoek kun je de werknemer verbieden om te werken. Je zet de werknemer op dat moment op non-actief. Let wel op dat je dit onderzoek zo snel mogelijk uitvoert. 

Loonstop en per direct beëindiging arbeidsovereenkomst

Wanneer sprake is van een dringende reden komt de arbeidsovereenkomst per direct te eindigen. Als werkgever hoef je het loon niet verder te betalen en je hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen. Voor een werknemer heeft dit behoorlijk wat consequenties. Voor een WW-uitkering komt hij dan waarschijnlijk niet in aanmerking omdat hij verwijtbaar werkeloos is. 

In sommige gevallen kan de werkgever zelfs een schadevergoeding ontvangen, dit is het geval als de werknemer door opzet of schuld terecht op staande voet is ontslagen. Hoe hoog de vergoeding is, is afhankelijk van het contract en het loon van de werknemer. 

Onverwijld melden

Belangrijk om te weten is dat je het ontslag op staande voet direct moet geven op het moment dat de dringende reden duidelijk is. De reden moet je ook bij het ontslag vermelden aan de werknemer. Het is verstandig de werknemer per aangetekende brief te bevestigen dat je hem ontslaat op staande voet en waarom je hem ontslaat. Dit is voor de dossiervorming van belang. 

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het procederen in arbeidszaken en het adviseren omtrent ontslag op staande voet. Zij helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *