Leestijd: 2 minuten

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding. Dit is een financiële vergoeding voor het feit dat de werkgever je ontslaat of je arbeidsovereenkomst niet verlengt. De transitievergoeding is verschuldigd op het moment dat een werknemer 1 dag heeft gewerkt. 

Wanneer ben je transitievergoeding verschuldigd?

In veel gevallen als werkgever en werknemer afscheid nemen, is werkgever een transitievergoeding verschuldigd. 

De werkgever is wettelijk een transitievergoeding verschuldigd wanneer de werkgever:

  1. de werknemer ontslaat; of
  2. de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengt.

Let op dat ook bij een ontslag tijdens proeftijd de werkgever een transitievergoeding moet betalen. Zoals hiervoor al vermeld, is deze verschuldigd vanaf de eerste dag dat iemand in dienst is. 

De werkgever is wettelijk geen transitievergoeding verschuldigd in de volgende gevallen:

  1. Ontslag op staande voet;
  2. Ontslag met wederzijds goedvinden; of
  3. De werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt.

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden, is wettelijk geen transitievergoeding verschuldigd, maar in veel gevallen is dit wel het minimale wat de werknemer onderhandelt.

Hoogte van transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding is ‘1/3’ x ‘maandsalaris’ x ‘het aantal dienstjaren’. Stel je bent 6 jaar in dienst en je hebt een maandsalaris van EUR 5.300,- bruto incl. vakantiegeld, dan heb je recht op een transitievergoeding van 1/3 x EUR 5.300,- x 6 jaar = EU 10.599,99. Dit is een bruto bedrag, waar nog belasting vanaf gaat. 

Wanneer moet de transitievergoeding worden uitbetaald?

De wet regelt niet wanneer de transitievergoeding moet zijn betaald. Echter, wettelijke rente is verschuldigd vanaf 1 maand na het einde van de arbeidsovereenkomst. Als werkgever is het derhalve zinvol om te betalen voordat 1 maand is verstreken.
 
Stel de werkgever blijft weigerachtig te betalen dan dien je een vordering in bij de rechter over het niet-betalen van de transitievergoeding. Dit dient binnen 3 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst te gebeuren. 

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het opstellen van vaststellingsovereenkomsten en het berekenen van transitievergoeding en helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *