Leestijd: 2 minuten

Stel je hebt een mooie originele tas gemaakt, dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat iemand anders dat zomaar gaat namaken. In China wordt dat veelal wel gedaan, maar dat wil niet zeggen dat het ook mag. Hiervoor is het auteursrecht in het leven geroepen en het biedt iedereen die werken creëert auteursrechtelijke bescherming. De maker beslist wie het werk mag maken en wordt beschermd tegen misbruik door anderen

Wat is auteursrecht? 

Het auteursrecht is het uit­sluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. 

Wat is een inbreuk?

Een inbreuk pleeg je wanneer je zonder toestemming creaties verspreidt of verveelvoudigt. Je zet bijvoorbeeld een boek op het internet, of drukt een boek af. Ook het namaken van een sjaal met specifieke figuren kan tot een inbreuk leiden. Als fotograaf heb je er alle belang bij dat jouw foto’s niet zomaar gebruikt worden door iedereen.  

Sommatiebrief

Het is van belang dat je tegen een inbreuk snel optreedt, dit doe je middels een sommatiebrief. Met een sommatiebrief maan je degene die inbreuk heeft gemaakt. In een brief spoor je als houder van een auteursrecht de ander die iets heeft nagelaten aan dat alsnog te doen. Ook vorder je de gehele schade die je hebt geleden. 

Volledig proceskostenveroordeling

Let op, indien je gaat procederen kun je als verliezende partij naast het vergoeden van de schade ook veroordeeld worden in de volledige proceskostenveroordeling van de andere partij. Dus ook voor alle facturen van de jurist of advocaat die de ander heeft bijgestaan. Dit kan al snel in de duizenden euro’s lopen. Dit is dus een goed drukmiddel om een partij die inbreuk maakt op jouw auteursrecht, te dwingen de inbreuk te staken.  

Onthoudingsverklaring

Als auteursrechthebbende wil je niet steeds dezelfde partij moeten aanschrijven. Je kunt na de eerste inbreuk eisen dat de ander partij een onthoudingsverklaring tekent. In deze verklaring erkent degene die de inbreuk heeft gepleegd de inbreuk en belooft dat niet meer te doen.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring op het gebied van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, zoals merkenrecht of handelsnaamrecht en de advisering daarin. Wij helpen graag en zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *