Leestijd: < 1 minuten

Na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd krijgen veel werknemers een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur, ook wel “vast contract” genoemd.

Wat is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd als geen einddatum is overeengekomen. De overeenkomst eindigt vaak bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt niet automatisch maar dient te worden opgezegd of te worden ontbonden.

Proeftijd

De proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is maximaal 2 maanden en is voor werknemer en werkgever gelijk. Deze dient schriftelijk te worden contract onbepaalde tijd.

Eindigen arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te eindigen door de werkgever zijn er drie mogelijkheden:

  1. Vergunning via UWV (bedrijfseconomisch of langdurige ziekte)
  2. Via de kantonrechter (als het de werknemer zelf betreft, zoals disfunctioneren.
  3. Wederzijds goedvinden.

Of je via UWV of via de kantonrechter het ontbindingsverzoek moet laten lopen, ligt aan de grondslag van de ontbinding.

De werknemer kan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd veelal opzeggen met inachtneming van een contractueel bepaalde termijn of de wettelijke termijn van 1 maand.

Concurrentie- en/of relatiebeding

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kun je een concurrentie- en/of relatiebeding opnemen, waarbij je de werknemer verbiedt om na afloop van de wettelijke proeftijd binnen een bepaalde tijd en/of gebied te concurreren of relaties te benaderen.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het opstellen van contract voor onbepaalde tijd, procedures bij UWV of kantonrechter en de advisering daarin en helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een shoot-out clausule is een contractuele of statutaire regeling ter beslechting van een zeggenschapsimpasse. Door deze regeling vindt een overdracht van de aandelen plaats van de ene naar de andere aandeelhouder. Op voorhand staat niet vast welke van de aandeelhouders zijn aandelen aan de andere verkoopt en levert.

Alvorens de onderneming te kopen, is het van belang om onderzoek te doen naar de onderneming. Dit kan op juridisch gebied maar ook bijvoorbeeld op financieel en economisch gebied. In dat geval voer je vaak een due diligence onderzoek uit om te onderzoeken of de onderneming is wat het lijkt.