Leestijd: < 1 minuut

Na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd krijgen veel werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, ook wel “vast contract” genoemd.

Wat is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd als geen einddatum is overeengekomen. De overeenkomst eindigt vaak bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt niet automatisch maar dient te worden opgezegd of te worden ontbonden.

Proeftijd

De proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is maximaal 2 maanden en is voor werknemer en werkgever gelijk. Deze dient schriftelijk te worden overeengekomen.

Eindigen arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te eindigen door de werkgever zijn er drie mogelijkheden:

  1. Vergunning via UWV (bedrijfseconomisch of langdurige ziekte)
  2. Via de kantonrechter (als het de werknemer zelf betreft, zoals disfunctioneren.
  3. Wederzijds goedvinden.

Of je via UWV of via de kantonrechter het ontbindingsverzoek moet laten lopen, ligt aan de grondslag van de ontbinding.

De werknemer kan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd veelal opzeggen met inachtneming van een contractueel bepaalde termijn of de wettelijke termijn van 1 maand.

Concurrentie- en/of relatiebeding

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kun je een concurrentie- en/of relatiebeding opnemen, waarbij je de werknemer verbiedt om na afloop van de arbeidsovereenkomst binnen een bepaalde tijd en/of gebied te concurreren of relaties te benaderen.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het opstellen van arbeidsovereenkomsten, procedures bij UWV of kantonrechter en de advisering daarin en helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is ter overbrugging in het leven geroepen voor ondernemers met personeel die door de coronacrisis in bepaalde periode omzet hebben verloren. Maar mag je op dit moment, als je in het verleden genoten hebt van NOW-steun, mensen ontslaan als daarvoor een bedrijfseconomische noodzaak is?