Leestijd: < 1 minuut

Na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd krijgen veel werknemers een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur, ook wel “vast contract” genoemd.

Wat is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd als geen einddatum is overeengekomen. De overeenkomst eindigt vaak bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt niet automatisch maar dient te worden opgezegd of te worden ontbonden.

Proeftijd

De proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is maximaal 2 maanden en is voor werknemer en werkgever gelijk. Deze dient schriftelijk te worden contract onbepaalde tijd.

Eindigen arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te eindigen door de werkgever zijn er drie mogelijkheden:

  1. Vergunning via UWV (bedrijfseconomisch of langdurige ziekte)
  2. Via de kantonrechter (als het de werknemer zelf betreft, zoals disfunctioneren.
  3. Wederzijds goedvinden.

Of je via UWV of via de kantonrechter het ontbindingsverzoek moet laten lopen, ligt aan de grondslag van de ontbinding.

De werknemer kan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd veelal opzeggen met inachtneming van een contractueel bepaalde termijn of de wettelijke termijn van 1 maand.

Concurrentie- en/of relatiebeding

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kun je een concurrentie- en/of relatiebeding opnemen, waarbij je de werknemer verbiedt om na afloop van de wettelijke proeftijd binnen een bepaalde tijd en/of gebied te concurreren of relaties te benaderen.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het opstellen van contract voor onbepaalde tijd, procedures bij UWV of kantonrechter en de advisering daarin en helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Conservatoir beslag is beslag dat je legt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Is de procedure afgerond en ben je in het gelijk gesteld dan gaat het conservatoir beslag over in een executoriaal beslag. 

Als een buitenlandse partij buiten Europa de markt op wil in Europa dan kan het handig zijn om een partij binnen Europa in te schakelen die de markt kent. Deze partij kan dan zorgen dat de afspraken tussen de buitenlandse partij en een partij in Europa (een derde) worden gemaakt. In veel gevallen sluit je dan een agentuurovereenkomst en treed je voor de buitenlandse partij als agent op. 

In de huidige tijd komt het steeds vaker voor dat een werknemer naast een werkgever nog een andere werkgever heeft. In veel gevallen zit een werkgever daar niet op te wachten. In een arbeidsovereenkomst nam een werkgever voor 1 augustus dan een nevenwerkzaamheden beding op, zodat het verboden was om bij een andere werkgever te werken. Dit mag na 1 augustus niet meer.