Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
Leestijd: 2 minuten

Indien een werknemer een nieuwe baan krijgt, sluit deze met de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst. In die verlengen arbeidsovereenkomst bepaalde tijd staan afspraken tussen de werknemer en werkgever. Een werkgever wil graag eerst weten of iemand functioneert en binnen de organisatie past. Daarvoor sluit een werkgever vaak een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Wat is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst die voor een bepaalde tijdsduur wordt aangegaan. Na afloop van de termijn is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afgelopen. De werknemer of de werkgever hoeft geen actie te ondernemen. De arbeidsovereenkomst eindigt automatisch.

Aanzegtermijn

Als de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet moet de werkgever aangeven onder welke voorwaarden. Ook als er niet wordt voortgezet moet de werkgever dat aangeven. De werkgever moet dit uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract melden aan de werknemer. Geeft de werkgever meteen bij de aanvraag van de einde contract bepaalde tijd schriftelijk aan dat er geen opvolgend contract is? Ook dan voldoet hij aan de aanzegverplichting. Voldoet de werkgever niet aan zijn aanzegverplichting dan is hij de werknemer een vergoeding van maximaal 1 maandsalaris verschuldigd. Binnen de maand aanzeggen, betekent een vergoeding naar rato.

Proeftijd

Een proeftijd kan alleen rechtsgeldig worden overeengekomen wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan voor een periode langer dan 6 maanden. Deze proeftijd is maximaal 1 maand.

Concurrentie- en/of relatiebeding

In beginsel kan een concurrentie- en/of relatiebeding alleen nog maar worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is alleen anders indien indien in het concurrentie- en/of relatiebeding opgenomen schriftelijke is gemotiveerd dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze advocaten hebben veel ervaring met het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en het adviseren hierover en helpen u graag verder. Wij zijn bereikbaar via info@infoondernemingsjuristen-nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Conservatoir beslag is beslag dat je legt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Is de procedure afgerond en ben je in het gelijk gesteld dan gaat het conservatoir beslag over in een executoriaal beslag. 

Als een buitenlandse partij buiten Europa de markt op wil in Europa dan kan het handig zijn om een partij binnen Europa in te schakelen die de markt kent. Deze partij kan dan zorgen dat de afspraken tussen de buitenlandse partij en een partij in Europa (een derde) worden gemaakt. In veel gevallen sluit je dan een agentuurovereenkomst en treed je voor de buitenlandse partij als agent op. 

In de huidige tijd komt het steeds vaker voor dat een werknemer naast een werkgever nog een andere werkgever heeft. In veel gevallen zit een werkgever daar niet op te wachten. In een arbeidsovereenkomst nam een werkgever voor 1 augustus dan een nevenwerkzaamheden beding op, zodat het verboden was om bij een andere werkgever te werken. Dit mag na 1 augustus niet meer.