Leestijd: 2 minuten

Indien een werknemer een nieuwe baan krijgt, sluit deze met de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst. In die arbeidsovereenkomst staan afspraken tussen de werknemer en werkgever. Een werkgever wil graag eerst weten of iemand functioneert en binnen de organisatie past. Daarvoor sluit een werkgever vaak een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Wat is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst die voor een bepaalde tijdsduur wordt aangegaan. Na afloop van de termijn is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afgelopen. De werknemer of de werkgever hoeft geen actie te ondernemen. De arbeidsovereenkomst eindigt automatisch.

Aanzegtermijn

Als de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet moet de werkgever aangeven onder welke voorwaarden. Ook als er niet wordt voortgezet moet de werkgever dat aangeven. De werkgever moet dit uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract melden aan de werknemer. Geeft de werkgever meteen bij de aanvraag van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan dat er geen opvolgend contract is? Ook dan voldoet hij aan de aanzegverplichting. Voldoet de werkgever niet aan zijn aanzegverplichting dan is hij de werknemer een vergoeding van maximaal 1 maandsalaris verschuldigd. Binnen de maand aanzeggen, betekent een vergoeding naar rato.

Proeftijd

Een proeftijd kan alleen rechtsgeldig worden overeengekomen wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan voor een periode langer dan 6 maanden. Deze proeftijd is maximaal 1 maand.

Concurrentie- en/of relatiebeding

In beginsel kan een concurrentie- en/of relatiebeding alleen nog maar worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is alleen anders indien indien in het concurrentie- en/of relatiebeding opgenomen schriftelijke is gemotiveerd dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het opstellen van arbeidsovereenkomsten en de advisering daarin en helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is ter overbrugging in het leven geroepen voor ondernemers met personeel die door de coronacrisis in bepaalde periode omzet hebben verloren. Maar mag je op dit moment, als je in het verleden genoten hebt van NOW-steun, mensen ontslaan als daarvoor een bedrijfseconomische noodzaak is?