Leestijd: < 1 minuut

Waar denk je als ondernemer aan als je aan een overeenkomst denkt?

Je denkt al snel aan bijvoorbeeld een overeenkomst tussen jou en een leverancier. Echter maak je zelf misschien wel onbewust de hele dag overeenkomsten. Als je een postzegel koopt bij het postkantoor, komt al een overeenkomst tot stand. Je aanvaardt namelijk het aanbod van de medewerker van het postkantoor. Hierbij is sprake van een rechtsgeldige overeenkomst.

Andere overeenkomsten zijn bijvoorbeeld huurovereenkomsten, koopovereenkomsten of arbeidsovereenkomsten. Je neemt een dienst af of je verkoopt of je (ver)huurt iets of je neemt iemand in dienst. Voor de partijen die de overeenkomst aangaan, zijn er allerlei rechten en plichten. Deze kunnen gelden op grond van de wet, maar ook op grond van het contract.

Schriftelijk of mondeling?

Een overeenkomst hoeft niet altijd schriftelijk te worden gesloten. Ook een mondelinge afspraak kan een overeenkomst zijn. Als de afspraken schriftelijk zijn vastgelegd, noem je het een contract.

Het contract

Indien sprake is van een mondelinge overeenkomst, is het belangrijk om de afspraken in een contract vast te leggen. In dit contract neem je de essentiële zaken op. Bij een koopovereenkomst voor het verkopen van een product of bepaalde dienst bijvoorbeeld, neem je in ieder geval de volgende zaken op:

  • Beschrijving product en dienst;
  • De duur van het contract;
  • Opzegtermijn;
  • Levering;
  • Gevolgen bij het niet-nakomen van verplichtingen;
  • Betalingstermijn;
  • Garantie;
  • Overmacht;
  • Afhandeling van geschillen;

Ondernemers gebruiken veel overeenkomsten. Het is hierbij van belang dat je afspraken in goede contracten vastlegt. De juristen van ondernemingsjuristen.nl kunnen je hier goed bij helpen.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het opstellen van overeenkomsten. Wij helpen graag! We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Als je een eenmanszaak hebt of een VOF dan kun je geen aandelen overdragen aan een kopende partij. Deze zijn er gewoonweg niet. Je zult dan activa en/of passiva moeten overdragen. Vaak is dit omslachtiger dan het overdragen van aandelen bij een besloten vennootschap.