Leestijd: 2 minuten

Per 1 augustus 2022 kun je als werkgever nevenwerkzaamheden minder makkelijk verbieden. Veel arbeidsovereenkomsten verbieden de werknemer om, zonder instemming van de werkgever nevenwerkzaamheden te verrichten. Een nevenwerkzaamheden beding blijft na 1 augustus 2022 toegestaan maar een beroep hierop doen wordt lastiger.

Wat is een nevenwerkzaamhedenbeding?

Een nevenwerkzaamhedenbeding bevat afspraken tussen werkgever en werknemer over welke nevenwerkzaamheden de werknemer wel en welke hij niet mag doen. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om betaald werk of vrijwilligerswerk. 

Schriftelijk overeenkomen van nevenwerkzaamhedenbeding

Het nevenwerkzaamhedenbeding moet je altijd schriftelijk overeenkomen. Dit kan in de arbeidsovereenkomst, in een addendum op de arbeidsovereenkomst of in een ander door werkgever en werknemer getekend document.

Boetebeding

Koppel altijd een boetebeding aan het nevenwerkzaamhedenbeding. Hiermee geef je het beding meer kracht. Een werknemer gaat het risico om een boete te krijgen vaak uit de weg. 

Handhaving nevenwerkzaamhedenbeding

Je kunt werknemers wel bepaalde nevenwerkzaamheden verbieden, maar wat doe je als een werknemer het door hem ondertekende beding toch overtreedt? Je hebt een aantal opties:

  1. Waarschuwing geven;
  2. Schorsing;
  3. Uiteindelijk ontslag.

De laatste optie is wel de uiterste remedie en moet je niet snel toepassen.  

Nieuwe regeling per 1 augustus 2022

Zoals hiervoor aangegeven gaat per 1 augustus 2022 een nieuwe regeling omtrent nevenwerkzaamhedenbeding in. Dit vloeit voort uit de Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Je kunt als werkgever nog steeds een beding, wat een verbod op nevenwerkzaamheden inhoudt, opnemen in de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Alleen kun je hier als werkgever slechts een beroep op doen als je daarvoor een objectieve rechtvaardiging hebt. Je moet de objectieve rechtvaardigingsgrond aantonen op het moment dat je een beroep doet op het beding. 

Het is van belang om je goed voor te laten lichten bij het opstellen van een nevenwerkzaamhedenbeding. 

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het adviseren hieromtrent. Ze helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *