Leestijd: 2 minuten

Per 1 augustus 2022 heeft Nederland voldaan aan de implementatie van de EU richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Op welke gebieden gaat er in ieder geval wat veranderen?

Deze wet geeft in ieder geval veranderingen op het gebied van:

1 verzoek voorspelbare arbeid (oproepkracht); 

2. studiekostenbeding voor opleidingskosten;
3. informatieplicht werkgever

4. nevenwerkzaamhedenbeding;
5. nieuw opzegverbod

verzoek voorspelbare arbeid (oproepkracht)

Een oproepkracht kan na 26 weken een verzoek indienen bij de werkgever voor voorspelbare arbeid. De kleine werkgever moet binnen een termijn van 3 maanden en een grote werkgever binnen 1 maand reageren. De reactie moet een motivering in zich hebben. Bij het ontbreken van een reactie wordt het verzoek van de werknemer gehonoreerd. 

studiekostenbeding voor opleidingskosten

Bij een opleiding die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de functie mag een werkgever geen studiekostenbeding meer overeenkomen. De werkgever moet de opleiding kosteloos aanbieden. De tijd die voor de opleiding nodig is, is arbeidstijd.

informatieplicht werkgever

De informatieplicht van de werkgever wordt verder uitgebreid. De werkgever zal informatie moeten verstrekken over bijvoorbeeld: arbeidstijdenwet, verlofregelingen, recht op scholing en de arbeidsplaats. 

nevenwerkzaamhedenbeding

Het nevenwerkzaamhedenbeding is alleen nog mogelijk als de werkgever dit kan rechtvaardigen met een objectieve reden. Op het moment dat de werknemer toestemming vraagt om nevenwerkzaamheden te verrichten dan moet de objectieve reden aanwezig zijn. Dat hoeft dus niet bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst te zijn. 

nieuw opzegverbod

Het ontslag van een werknemer kan nooit als reden hebben dat de werknemer zich beroept op een recht op grond van het nieuwe wetsvoorstel. 

Bovenstaand is in het kort uitgelegd wat de belangrijkste veranderingen zijn. Wil je als ondernemer specifieker weten wat de veranderingen zijn dan horen wij het graag.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring op het gebied van arbeidsrecht, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en de advisering daarin. Wij helpen graag en zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *