Leestijd: 2 minuten

Als bestuurder van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) kun je toch worden aangesproken ondanks dat een BV een eigen entiteit is. Dit aanspreken gebeurt vaak door de curator als de BV failliet is gegaan. 

Wat doet de bestuurder van een BV?

Binnen de BV heeft de bestuurder de dagelijkse leiding en hij is bevoegd de vennootschap te binden met besluiten. De directie kan bestaan uit één of meerdere bestuurders. In het geval sprake is van meerdere bestuurders kan vast worden gelegd of de bestuurders voor bepaalde handelingen toestemming van elkaar nodig hebben of niet.

Wanbeleid van bestuurder

Wanbeleid binnen een onderneming, dan is sprake van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ en ‘mismanagement’. De bestuurder gedraagt zich zoals een ondernemer naar goed koopmansgebruik niet zou doen. Van wanbeleid is sprake als je als bestuurder een financiële verplichting aangaat waarvan je op voorhand weet dat dit tot liquiditeitsproblemen leidt. Maar ook valsheid in geschriften, een onverzorgde boekhouding, of aandeelhouders buiten relevante informatie houden, kan een reden zijn voor wanbeleid. 

Interne aansprakelijkheid 

Bij interne aansprakelijkheid is de bestuurder tegenover de vennootschap aansprakelijk. Dit is het geval als hij zich niet aan de regels heeft gehouden en hem een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. De vennootschap of, in geval van faillissement, de curator kan de bestuurder aansprakelijk stellen.

Externe aansprakelijkheid

Bij externe aansprakelijk is de bestuurder aansprakelijk tegenover individuele schuldeisers (of crediteuren). De schuldeiser moet in dat geval bewijzen dat sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de bestuurder.

Onbehoorlijk bestuur bij faillissement van BV

In het geval onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement kan de bestuurder door de curator aansprakelijk worden gesteld voor boedeltekort. Als je als geen redelijk denkend bestuurder – onder dezelfde omstandigheden – niet zo zou  hebben gehandeld, is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dit is lastig te bewijzen voor de curator. 

Onbehoorlijk bestuur staat vast in faillissement, tenzij…

Onbehoorlijk bestuur staat bij een faillissement in beginsel vast als de bestuurder niet heeft voldaan aan de administratieplicht of de publicatieplicht. De administratieplicht houdt in dat de bestuurder een correcte en overzichtelijke administratie moet hebben, waarbij de financiële positie van de BV kenbaar moet zijn.

De publicatieplicht houdt in dat de bestuurder van een BV de wettelijke plicht heeft om een deel van de inhoud van de jaarrekening tijdig openbaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en de advisering daarin. Wij helpen graag en zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *