Leestijd: 2 minuten

WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord. De rechtbank kan een akkoord tussen een bedrijf en zijn schuldeisers goedkeuren als zij er onderling niet uitkomen. Ook kunnen regelingen worden getroffen zonder dat alle schuldeisers akkoord zijn. De rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2021:9782) heeft recent een verzoek tot homologatie afgewezen. In het verzoek was niet voldoende informatie verstrekt om tot een toekenning te komen.

Wanneer afwijzing verzoek tot homologatie?

Een verzoek tot homologatie wijst de rechter af als het akkoord of de daaraan gehechte bijlagen niet voldoen aan de informatievoorziening. De informatie in een akkoord moet overzichtelijk, correct en toereikend zijn om de schuldeisers in staat te stellen tot een afgewogen keuze te komen. 

Te verstrekken informatie

In het akkoord moet je onder meer het volgende opnemen: 

  • De financiële gevolgen van het akkoord per klasse van schuldeisers en aandeelhouders. 
  • De waarde die naar verwachting gerealiseerd kan worden als het verzoek wordt toegewezen. 
  • De verwachte opbrengst die gerealiseerd kan worden bij een vereffening van het vermogen van de schuldenaar in faillissement. 
  • De gehanteerde uitgangspunten en aannames bij de berekening van de waardes. 
  • Een opgave van schuldeisers of aandeelhouders die niet onder het akkoord vallen. Indien dit niet mogelijk is moeten zij onder verwijzing naar één of meer categorieën worden gemeld. Ook moet er een toelichting worden gegeven waarom zij niet zijn meegenomen in het akkoord. 

Verder moet je een lijst aanleveren waarop de stemgerechtigden en aandeelhouders bij naam staan genoemd. Als dit niet mogelijk is moet je de schuldeisers of aandeelhouders onder verwijzing naar één of meer categorieën vermelden. Ook moet je het bedrag van hun vordering of het nominale bedrag van hun aandeel vermelden. Mocht een schuldeisers een bedrag betwisten dan dien je mede te delen in hoeverre deze het bedrag betwist en tot welk bedrag je de schuldeiser of aandeelhouder tot de stemming toelaat. Tot slot deel je mede in welke klassen zij zijn ingedeeld.

Uitspraak rechtbank Den Haag 

In de recente uitspraak van de rechtbank Den Haag gaat het om verzoekster wiens omzet, door de coronapandemie, vrijwel volledig is wegevallen. Zij heeft een verzoek tot homologatie ingediend. De rechtbank heeft geoordeeld dat dit akkoord onvoldoende overzichtelijk en inzichtelijk is en heeft daarmee haar verzoek afgewezen. Volgens de rechtbank heeft verzoekster heeft de schuldeisers een onvoldoende duidelijk beeld geschetst in het akkoord.

Bron: rechtspraak: ECLI:NL:RBDHA:2021:97

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben ervaring met het begeleiden van WHOA-trajecten. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *