Leestijd: 2 minuten

Het goed schriftelijk vastleggen van afspraken met betrekking tot meer- en/of minderwerk is een must. Hoe vaak gebeurt het niet dat een opdrachtgever tijdens de verbouwing aangeeft een extra muurtje geverfd te willen hebben. Of dat een opdrachtgever aangeeft dat de vloer geen hout moet zijn, maar toch steen. In dat geval wil je als opdrachtnemer natuurlijk wel extra worden betaald. In zo’n geval spreek je over meerwerk. 

Wanneer is sprake van meer- en/of minderwerk?

Van meerwerk spreek je als het om extra werkzaamheden gaat, die niet in de oorspronkelijke offerte/opdracht staan vermeld. Bij minderwerk spreek je van het omgekeerde. Je laat werkzaamheden weg die in de oorspronkelijke offerte/opdracht staan vermeld.

Hoe zorg je ervoor dat je meerwerk betaald krijgt?

Zorg dat je na het sluiten van de aannemingsovereenkomst precies overeenkomt wat je daarnaast nog aan extra werk verricht. Je legt schriftelijk vast voor welke prijs het extra werk wordt verricht. Het is van belang dat je precies omschrijft wat het meerwerk inhoudt. 

In principe dient de opdrachtgever het meerwerk direct af te rekenen omdat de afspraken waarop deelbetalingen plaatsvinden niet van toepassing zijn. 

Je hebt niet expliciet afgesproken wat meerwerk is

Wanneer niet is afgesproken wat als meerwerk wordt gezien, geldt dat je slechts een verhoging van de prijs (offerteprijs) kan vorderen wanneer je de opdrachtgever tijdig hebt gewezen op prijsverhogingen die daarvan het gevolg zijn. Tijdig houdt in elk geval in dat de werkzaamheden nog niet door jou moeten zijn uitgevoerd en dat de opdrachtgever moet gelegenheid hebben gehad hierover na te denken. Doe je dat niet dan kan het zomaar zijn dat je geen vergoeding krijgt voor de extra werkzaamheden. 

Let dus goed op dat je meer- of minderwerk altijd schriftelijk bevestigt aan je opdrachtgever. Bij discussies heb je dan altijd iets om op terug te vallen.  

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het opstellen van aannemingsovereenkomsten en de advisering met betrekking tot deze overeenkomsten. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *