Leestijd: < 1 minuten

Als je als huurder van een kroeg het dit jaar vanwege het Coronavirus lastig hebt gehad dan kan het zo zijn dat je graag je onderneming wilt verkopen omdat de rek eruit is. Vaak wil je dan ook de huurovereenkomst over laten nemen door de kopende partij. Dat kan door een indeplaatsstelling.

Wat is een indeplaatsstelling?

Een huurder kan de verhuurder (indien nodig) dwingen om de nieuwe eigenaar van het bedrijf als huurder in het pand te accepteren op dezelfde voorwaarden. Zo kan de huurder zijn zaak in zijn geheel, inclusief de huurovereenkomst, worden verkocht aan de nieuwe eigenaar.

Voorwaarden indeplaatsstelling

Om een beroep op een indeplaatsstelling te doen gelden een aantal voorwaarden:

  1. Er moet sprake zijn van een middenstandbedrijfsruimte, zogenaamde 7:290 BW bedrijfsruimte;
  2. Huurder moet zwaarwichtig belang hebben;
  3. Nieuwe huurder moet voldoende financiële draagkracht hebben;

Als aan voormelde voorwaarden is voldaan dan wijst de rechter het verzoek van de huurder tot indeplaatsstelling vaak toe. Hij maakt bij zijn beslissing nog wel een afweging van belangen van zowel de huurder als de verhuurder. Dit kan nog tot een gunstige uitkomst voor de verhuurder leiden, maar meestal trekt deze aan het kortste eind.

Wanneer moet verzoek indeplaatsstelling plaatsvinden?

In beginsel moet een verzoek tot indeplaatsstelling worden ingesteld voordat de onderneming wordt overgedragen. Is deze niet gerealiseerd en heeft de bedrijfsoverdracht plaatsgevonden dan is het noodzaak om zo spoedig mogelijk na de overdracht toestemming te vragen aan de rechter.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring op het gebied van het huurrecht en de advisering daarin. Wij helpen graag en zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *