Leestijd: 2 minuten

Je huurt een bedrijfsruimte, welk wettelijk regime is dan van toepassing? Is het een 230a-bedrijfsruimte of een 290-bedrijfsruimte? Dit maakt nogal uit met betrekking tot de huurbescherming.

Wanneer is sprake van een 290-bedrijfsruimte?

Bij een 290-bedrijfsruimte is sprake van een gebouw of een gedeelte daarvan dat wordt verhuurd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, een restaurant of café, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. En de ruimte moet voor het publiek toegankelijk lokaal zijn voor rechtstreekse levering van goederen of diensten. Makkelijker gezegd zijn het bedrijfsruimtes waar klanten fysiek dingen kunnen kopen of bestellen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan afhaalchinees, apotheek en detailhandel.

Wanneer is sprake van een 230a-bedrijfsruimte?

Bij een 230a-bedrijfsruimte spreken we van een restcategorie. Wanneer een gehuurde onroerende zaak niet onder het regime van woonruimte of 290-bedrijfsruimte valt, is het een 230a-bedrijfsruimte. 

Verschillen 230a-bedrijfsruimte en 290-bedrijfsruimte

De huurder van een 230a-bedrijfsruimte heeft aanzienlijk minder rechtsbescherming dan de huurder van een 290-bedrijfsruimte. De huurtermijn is vormvrij en kan dus ook voor beperkte duur worden afgesproken, terwijl bij 290-bedrijfsruimte je bent gehouden aan de huurtermijnen uit de wet. 

Daarnaast zijn de opzegmogelijkheden bij een huurovereenkomst 290-bedrijfsruimte beperkt. Zowel de huurder als verhuurder kunnen dit alleen doen tegen het einde van de overeengekomen duur. In alle gevallen geldt dat opzegging door de verhuurder alleen mogelijk is als hij de opzeggrond(en) vermeldt. Bij de 230a-bedrijfsruimte gelden geen beperkingen op de opzegmogelijkheden. Je hebt wel ontruimingsbescherming maar daar komen we in een volgende blog op terug. 

Let goed op. Welk regime van toepassing is, wordt niet aan de hand van de huurovereenkomst bekeken, maar aan de hand van de werkzaamheden die het bedrijf uitvoert. Als je een kantoor met een bedrijfshal voor groothandel hebt dan kun je wel een huurovereenkomst 290-bedrijfsruimte overeenkomen maar is het feitelijk een 230a-bedrijfsruimte.

Dwingend en semi-dwingend recht

De bepalingen van 290-bedrijfsruimte zijn van dwingend recht. Daar mag dus niet ten nadele van de huurder vanaf geweken worden. De bepalingen van de 230a-bedrijfsruimte zijn van semi-dwingend recht. De huurder kan deze vernietigen als ten nadele van hem wordt afgeweken. 

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het opstellen van huurovereenkomsten en het adviseren op het gebied van huurovereenkomsten. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *