Leestijd: 2 minuten

Je kunt als ondernemer de rekeningen niet meer betalen en een crediteur vraagt jouw faillissement aan. Wat kun je dan verwachten.

Wat houdt een faillissement in?

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan dit uiteindelijk leiden tot een faillissement. Op dat moment kun je niet meer vrij beschikken over je vermogen en zal een curator jouw plaats innemen. 

Wie vraagt een faillissement aan?

In de meeste gevallen vraagt een schuldeiser via zijn advocaat het faillissement van de ondernemer aan. Daarnaast kan de ondernemer ook zelf het faillissement aanvragen als hij opgehouden is te betalen. Daarvoor hoeft hij geen advocaat in de hand te nemen. 

Meerdere schuldeisers (pluraliteitsvereiste)

Bij het aanvragen van een faillissement door een schuldeiser is het van belang dat sprake is van meerdere schuldeisers. Een schuldeiser moet dus een steunvordering hebben. Eén schuldeiser kan nooit in zijn eentje het faillissement aanvragen. 

Binnen een faillissement heb je concurrente schuldeisers, preferente schuldeisers en boedelschuldeisers.

Het moment van faillissement

Nadat de aanvraag in behandeling is genomen door de rechter, bepaalt deze een zittingsdatum. Op de zitting spreekt de rechter het faillissement uit en benoemt de curator en rechtercommissaris. De curator neemt de onderneming over en vanaf dat moment heeft de curator de leiding. Hij bepaalt wat gebeurt. 

De curator maakt een inventarisatie van de schulden en het vermogen van de failliete onderneming. Nadat hij dit heeft gedaan, gaat hij kijken hoe hij het faillissement gaat afwikkelen. 

Einde faillissement

Een faillissement kan op verschillende manieren eindigen:

  1. Door gebrek aan baten. Er zijn onvoldoende baten aanwezig om anderen dan de boedelschuldeisers te voldoen.
  2. Door homologatie van een akkoord. De failliete onderneming stelt eenmalig een akkoord voor aan de schuldeisers, waarbij hij een percentage van de vordering voldoet;
  3. Doordat de slotuitdelingslijst verbindend wordt verklaard. Vaak gebeurt dit, als er voldoende is om concurrent schuldeisers te voldoen, via een verificatievergadering.

Een belangrijk middel voor een curator om een bestuurder aan te spreken is bestuurdersaansprakelijkheid. Daar komen we in een volgende blog op terug. 

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring op het gebied van faillissementsrecht en de advisering daarin. Wij helpen graag en zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nl of via telefoonnummer 035-2057340

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *